Skytebane og kombihall

Skytebane/Kombihall er tilrettelagt for skyting med luftvåpen, fripistol og gevær kaliber 22 og kan leies ut til dette formål. Hallen egner seg også for trening til musikk, kampsport, boccia eller lignende aktiviteter med lite behov for utstyr.

Sal med lavt tak og parkett gulv
50 m. innendørs riflebane. Foto: NIH

Hallen inneholder skytebane, men er også egnet for kampsport, bryting, fekting, bordtennis, boccia, m.m. 

LEIE SKYTEBANE OG KOMBIHALL

SØK SESONGLEIE

Tilgjenglighet

Pris 2020 - 2021

Skytebane

Enkeltarrangement

 • Hele bane (1-19), kr 790 pr. time
 • Halv bane (1-10), kr 480 pr. time
 • Halv bane (10-19) ,kr 480 pr. time

Sesongleie og periodeleie

 • Hele bane (1-19), kr 685 pr. time
 • Halv bane (1-10), kr 425 pr. time
 • Halv bane (10-19), kr 425 pr. time

Kombihall

 • Enkeltarrangement, kr 790 pr. time
 • Sesongleie og periodeleie,  kr 685 pr. time

Tilleggskostnader

Per time:

Per dag:

 • Prosjektor for PC, kr 240
 • Musikkanlegg, kr 260
 • Klappstoler, per stk., kr 30
 • Plastbord, per stk., kr 55

Fasiliteter

 • Størrelse 20m x 50m
 • Takhøyde ca 3,5m
 • Parkett- og linoleumsgulv
 • Benyttes for luftvåpen, fripistol og gevær med kaliber 22
 • 50 meter skytebane
 • 17 skiver miniatyrskyting, 50m
 • Elektroniske skiver m/elektronisk anvisning. Leietagere får utdelt nøkler til skiver og monitor i Servicetorget.
 • Leie fordrer en skyteleder per gruppe
 • Standplassleder-rom

Universell utforming og tilrettelegging

Servicemål 

 • NIH skal sørge for renholdet av kombihallen. Gulvdekket i denne salen krever spesialrenhold.
 • NIH skal sørge for at hallenes tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.
 • NIH stiller tilliggende garderobeanlegg til disposisjon.
 • Ventilasjonsanlegg tilfredstiller krav til skytebane og er alltid aktiv.

Reglement for kombihallen

 • Når hallen brukes til skyting, kan ikke andre aktiviteter utøves i hallen.
 • Ved annen bruk av skytebanen enn til skyteaktivitet, kan hallen benyttes og gis tilgang etter ordinære vilkår (se nedenfor).

Regelement for skytebane

 • Når hallen brukes til skyting, kan ikke andre aktiviteter utøves i hallen.
 • Tillatte våpen er rifle kaliber 22, fripistol kaliber 22 og luftvåpen.
 • Kun blyammunisjon er tillatt.
 • Nøkler til skiver og annet tilgjengelig utstyr, kvitteres ut i servicetorget av myndig person.
 • Skytebaneinstruks og godkjennelse av skytebane er slått opp på banen.

Registrering av bruksforhold

 • Bruk av skytebane til skyteaktivitet kan kun skje etter registrering av bruksforhold hos NIH Utleie.
 • Registrering gjøres hos NIH Utleie 

Tilgang til skytebane

 • Adgangskort kvitteres ut via NIH Utleie til inngangsdør skytebane i Servicetorget til personer som har en rett til å benytte banen.

Vedrlagsfri reserverasjon av skytebanen 

Brukere som har rett til bruk av skytebane til skyteaktivitet for egentrening, uten at det beregnes kostnad, skal foreta bestilling hos NIH Utleie tidligst en virkedag før bruk. Maksimal brukstid er inntil to klokketimer.

Rett til vederlagsfri bruk av skytebane ved ledighet:

 • NIH studenter
 • NIH ansatte
 • OLT stipendutøvere  som har skyting som en del av sin idrettsgren

Skyteleder

Ved de bruksforhold til skyteaktivitet som registreres hos NIH utleie, er det vedkommende klubb, lag, forening eller enkeltperson som har ansvaret for at det er skytebaneleder på banen. Skytebaneleder skal alltid være tilstede når skyting pågår.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke blir gjort, vil det kunne medføre fakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Sikkerheten ved bruk av hallen skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.
 • Lærere/ledere/trenere/brukere skal se til at det kun brukes innesko tilegnet for den type aktivitet gulvet tillater.