Kroppsøvingssal

Kroppsøvingssalen er en stor og lys sal med naturlig lys fra hel vindusvegg. Salen kan deles i to og leies for ballidretter, samt andre aktiviteter som naturlig kan utøves på parkettgulv. Salen er oppmerket med to badmintonbaner, en basketballbane og en volleyballbane. Diverse utstyr kan lånes fra tilhørende lager.

KroppsøvingssalenFoto: NIH

"Friskis & Svettis har leid faste timer på NIH over flere år. Vi er meget glade for å få trene i store, fine og nyoppussede lokaler som i tillegg ligger flott til nær Nordmarka."

Maddan Yran
Friskis & Svettis Oslo

 

Lyst til å leie hos oss?
Kontakt utleie@nih.no

Tilrettelagt for innendørs ballidretter og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i salen, og eksamener for undervising.

LEIE KROPPSØVINGSSALEN

SØK SESONGLEIE

Tilgjenglighet

Pris 2020 - 2020

Kroppsøvingssal 1

 • Enkeltarrangement, kr 465 pr. time
 • Sesongleie og periodeleie,  kr 435 pr. time

Kroppsøvsingssal 2

Forbeholdt for kun NIH ansatte eller studenter. 

Tilleggskostnader

Per time:

Per dag:

 • Prosjektor for PC, kr 240
 • Musikkanlegg, kr 260
 • Klappstoler, per stk., kr 30
 • Plastbord, per stk., kr 55

Fasiliteter

Kroppsøvingssal 1

 • Størrelse 15m x 20m.
 • Takhøyde ca 5,5 meter
 • Parkettgulv
 • 2 badmintonbaner
 • 1 basketballbane
 • 1 volleyballbane med stenger og nett
 • Ribbevegg 10 felt
 • Klatretau
 • Videovegg (9 x 55 tommer). HDMI-kabler med diverse adaptere
 • Musikkanlegg med tilkobling for minijack
 • Tre trådløse mikrofoner (utlån fra Servicetorget)
 • Se i kroppsøvingssal 1 i 360-visning

Løst utstyr (utstyrsoversikt med foto)

 • Gymmatter
 • Bukk
 • Kasse
 • Tjukkas
 • Trampett
 • Små mål

Baller, køller og annet treningsutstyr finnes ikke tilgjengelig og må medbringes. 

Universell utforming og tilrettelegging

 

Servicemål 

 • NIH skal sørge for renholdet av turnsalen. Gulvdekket i denne salen krever spesialrenhold.
 • NIH skal sørge for at hallenes tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.
 • NIH stiller tilliggende garderobeanlegg til disposisjon.
 • Ventilasjon og varme styres gjennom sentral driftskontroll (SD).

Vilkår

 • Studenter, tilsatte og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke hallen når den er ledig.
 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre fakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Lærere/leiere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes innesko egnet for den type aktivitet gulvet tåler.
 • Sikkerheten ved bruk av salen skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.