Gruppetreningssal

Gruppetreningssalen er godt utstyrt og med parkettgulv og musikkanlegg. Salen kan leies til gruppetrening, basistrening eller annen relevant aktivitet.

Treningrom med speil, TRX-utstyr og manualer
Gruppetreningssal Foto: NIH

Tilrettelagt for undervising, eksamener og treningsaktiviteter.

Tilgjengelighet

LEIE gruppetreningsalen

SØK SESONGLEIE

Pris 2020 - 2021

Gruppetreningsal 

 • Enkeltarrangement, sesongleie og periodeleie, kr 875 pr. time

Les mer om leieperioder.

Fasiliteter

Gruppetreningssal

 • Stepper
 • Håndvekter
 • Stenger m/skivevekter
 • Matter
 • Klassesett slynger (ropes)
 • Høyttaler
 • SMART Board
 • Skjerm med kobling til medbragt bærbar PC
 • Panel for styring av bilde, kilde og lyd

Løst utstyr

 • Bosuballer
 • Fitnessballer
 • Stepper

Universell utforming og tilrettelegging

 • Rampe inn til salen

Servicemål

 • Renholdet skal ta hand om de kravene som settes til renhold av treningssenter.
 • Rommets tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.
 • Ventilasjon og varme styres gjennom sentral driftskontroll (SD).
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

Reglement for bruk av gruppetreningsal

Salen tilhører til treningssenteret og har det samme reglement og vilkår. 

 • Treningssenter har 18 års aldersgrense.
 • Det selges et begrenset antall medlemsskap. 
 • Det gis ikke tilbud om veiledning eller gruppetimer.
 • NIH har nulltoleranse til bruk av dopingmidler.
 • All trening og bruk av treningssenteret skjer på brukrs eget ansvar og risiko.
 • Bruk tilstøtende garderober til oppbevaring av sekker og bager. Se ellers trivselsregler i senteret.

Vilkår

 • Adgangskortet er personlig og skal kun benyttes av den det er utstedt på. Tapt kort meldes umiddelbart til servicetorget.
 • Adgangskortet skal alltid medbringes når du trener.
 • Det er ikke tillatt å ta med seg andre personer inn i lokalene.
 • Alt utstyr skal ryddes på plass etter bruk. Vektskiver, håndtak, grep og stenger skal henges tilbake (ikke etterlates på vektstenger, apparatet eller på gulvet).
 • Bagger, sekker, klær etc. skal i hovedsak oppbevares i garderobe tilknyttet treningssenteret. Dersom noe av dette tas med inn i senteret skal dedikerte hyller benyttes.
 • Undervisning og eksamen er prioritert. Ved denne type aktivitet skal det tas hensyn og musikkanlegg kan ikke benyttes.
 • Treningssenteret kan være stengt ved gjennomføring av eksamen.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Brudd på reglene kan føre til utestengelse fra NIH. Det gis da ingen refusjon for betalt leieavtale.

Mobilbruk

Vis hensyn ved mobilbruk.

 • Det er lov å ta en treningsselfie, men ikke ta med andre på bildet uten å spørre.
 • Ha mobilen på lydløs under trening
 • Hold mobilsamtaler utenfor treningssenteret.

Renhold og hygiene

 • Det skal brukes rene innesko.
 • Utesko eller sko med sort såle er ikke tillatt.
 • Det skal brukes rene klær som dekker kroppsdeler som er i kontakt med puter, benker m.m.
 • Bar overkropp, barbeint er ikke tillatt. 
 • Bruk håndkle når du trener – både på utholdenhetsapparatene, styrkeapparatene, på utstyret i frivektsavdelingen og på mattene.
 • Hvis håndkle ikke blir brukt skal apparater og utstyr vaskes med papir og renholdsmiddel umiddelbart etter bruk.