Gruppetreningssal

Gruppetreningssalen er godt utstyrt og med parkettgulv og musikkanlegg. Salen kan leies til gruppetrening, basistrenin,g eller annen relevant aktivitet.

Tilrettelagt for undervising, eksamener og treningsaktiviteter.

Tilgjengelighet

Bestill gruppetreningsalen

Pris

Gruppetreningsal 

 • Enkeltarrangement, sesongleie og periodeleie, kr 855 pr. time

Les mer om leieperioder.

Fasiliteter

Gruppetreningssal

 • Stepper
 • Håndvekter
 • Stenger m/skivevekter
 • Matter
 • Klassesett slynger (ropes)
 • Høyttaler
 • SMART Board
 • Skjerm med kobling til medbragt bærbar PC
 • Panel for styring av bilde, kilde og lyd

Løst utstyr

 • Bosuballer
 • Fitnessballer
 • Stepper

Universell utforming og tilrettelegging

 • Rampe inn til salen

Servicemål

 • Renholdet skal ta hand om de kravene som settes til renhold av treningssenter.
 • Rommets tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.
 • Ventilasjon og varme styres gjennom sentral driftskontroll (SD).
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

Reglement for bruk av gruppetreningsal

Salen tilhører til treningssenteret og har det samme reglement og vilkår. 

 • Treningssenter har 18 års aldersgrense.
 • Det selges et begrenset antall medlemsskap. 
 • Det gis ikke tilbud om veiledning eller gruppetimer.
 • NIH har nulltoleranse til bruk av dopingmidler.
 • All trening og bruk av treningssenteret skjer på brukrs eget ansvar og risiko.
 • Bruk tilstøtende garderober til oppbevaring av sekker og bager. Se ellers trivselsregler i senteret.

Vilkår

 • Adgangskortet er personlig og skal kun benyttes av den det er utstedt på. Tapt kort meldes umiddelbart til servicetorget.
 • Adgangskortet skal alltid medbringes når du trener.
 • Det er ikke tillatt å ta med seg andre personer inn i lokalene.
 • Alt utstyr skal ryddes på plass etter bruk. Vektskiver, håndtak, grep og stenger skal henges tilbake (ikke etterlates på vektstenger, apparatet eller på gulvet).
 • Bagger, sekker, klær etc. skal i hovedsak oppbevares i garderobe tilknyttet treningssenteret. Dersom noe av dette tas med inn i senteret skal dedikerte hyller benyttes.
 • Undervisning og eksamen er prioritert. Ved denne type aktivitet skal det tas hensyn og musikkanlegg kan ikke benyttes.
 • Treningssenteret kan være stengt ved gjennomføring av eksamen.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Brudd på reglene kan føre til utestengelse fra NIH. Det gis da ingen refusjon for betalt leieavtale.

Mobilbruk

Vis hensyn ved mobilbruk.

 • Det er lov å ta en treningsselfie, men ikke ta med andre på bildet uten å spørre.
 • Ha mobilen på lydløs under trening
 • Hold mobilsamtaler utenfor treningssenteret.

Renhold og hygiene

 • Det skal brukes rene innesko.
 • Utesko eller sko med sort såle er ikke tillatt.
 • Det skal brukes rene klær som dekker kroppsdeler som er i kontakt med puter, benker m.m.
 • Bar overkropp, barbeint er ikke tillatt. 
 • Bruk håndkle når du trener – både på utholdenhetsapparatene, styrkeapparatene, på utstyret i frivektsavdelingen og på mattene.
 • Hvis håndkle ikke blir brukt skal apparater og utstyr vaskes med papir og renholdsmiddel umiddelbart etter bruk.