Dansesal

Salen har parkettgulv, speil, barre og hel vindusvegg med naturlig lys. Salen kan leies til bruk for aerobics, dans, sirkeltrening, multitrening og yoga m.m.

To kvinner som trener med medsinballer foran et stort speil
Trening i NIH Dansesal Foto: NIH

Tilrettelagt for aktiviteter som naturlig kan utøves i salen og eksamener for undervising.

Bestill til enkeltarrangement

Tilgjenglighet

Pris

 • Enkeltarrangement, kr 455 pr. time
 • Sesongleie og periodeleie,  kr 425 pr. time

Tilleggskostnader

Per time:

Per dag:

 • Prosjektor for PC, kr 240
 • Musikkanlegg, kr 260
 • Klappstoler, per stk., kr 30
 • Plastbord, per stk., kr 55

Fasiliteter

 • Størrelse 9m x 12m
 • Takhøyde ca 4m
 • Parkettgulv
 • Ribbevegg
 • Dansebarre
 • Lydanlegg med tilkobling for minijack
 • En trådløs mikrofon
 • Se dansesal i 360-visning

Utstyr (utstyrsliste med foto)

 • Yogamatter
 • Treningsballer, assortert utvalg
 • Håndvekter, assortert utvalg

Universell utforming og tilrettelegging

Lorem ipsum

Servicemål

 • NIH skal sørge for renholdet av turnsalen. Gulvdekket i denne salen krever spesialrenhold.
 • NIH skal sørge for at hallenes tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.
 • NIH stiller tilliggende garderobeanlegg til disposisjon.
 • Ventilasjon og varme styres gjennom sentral driftskontroll (SD). 

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke blir gjort, vil det kunne medføre fakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Lærere/ledere/trenere/brukere skal se til at det kun brukes innesko tilegnet for den type aktivitet gulvet tillater.
 • Sikkerhet ved bruk av hallen skal ivaretas av brukergruppens leder/trener.