Ballspillsal

Ballspillsalen er en stor og lys sal med naturlig lys fra hel vindusvegg. Salen kan leies til ballspill og andre aktiviteter som naturlig kan utøves på parkettgulv, salen inkluderer tre basketballbaner og en volleyballbane.

Tom sal med hengende basketmål
NIH Ballspillsal Foto: Trond A Isaksen

"Friskis & Svettis har leid faste timer på NIH over flere år. Vi er meget glade for å få trene i store, fine og nyoppussede lokaler som i tillegg ligger flott til nær Nordmarka."

Maddan Yran
Friskis & Svettis Oslo

 

Lyst til å leie hos oss?
Kontakt utleie@nih.no

Tilrettelagt for innendørs ballidretter og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i salen, og eksamener for undervising.

LEIE bALLSPILLSALEN

SØK SESONGLEIE

Tilgjenglighet

Pris 2020 - 2021

 • Enkeltarrangement, kr 775 pr. time
 • Sesongleie og periodeleie,  kr 695 pr. time

 

Tilleggskostnader

Per time:

Per dag:

 • Prosjektor for PC, kr 240
 • Musikkanlegg, kr 260
 • Klappstoler, per stk., kr 30
 • Plastbord, per stk., kr 55

Fasiliteter

 • Størrelse 20m x 30m
 • Takhøyde ca 5,5m
 • Parkettgulv
 • Gymbenker
 • 3 badmintonbaner
 • 2 basketballbaner på tvers eller en på langs
 • 1 volleyballbane med stenger og nett
 • 85 tommer-skjerm, HDMI-kabler med diverse adaptere
 • 9 x 55 tommer-videovegg,  HDMI-kabler med diverse adapter
 • Musikkanlegg med tilkobling for minijack
 • Tre trådløse mikrofoner (utlån fra Servicetorget)
 • Se ballspillsal i 360-visning

Utstyr

 • Gymmatter
 • Tjukkas

Baller, køller og annet treningsutstyr finnes ikke tilgjengelig og må medbringes. 

Universell utforming og tilrettelegging

 

Servicemål 

 • NIH skal sørge for renholdet av turnsalen. Gulvdekket i denne salen krever spesialrenhold.
 • NIH skal sørge for at hallenes tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.
 • NIH stiller tilliggende garderobeanlegg til disposisjon.
 • Ventilasjon og varme styres gjennom sentral driftskontroll (SD).

Reglement for 

Trenger vi ekstra reglement? 

Vilkår

 • Studenter, tilsatte og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke hallen når den er ledig.
 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre fakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Lærere/leiere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes innesko egnet for den type aktivitet gulvet tåler.
 • Sikkerheten ved bruk av salen skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.