Sandvolleyballbanene

To sandvolleyballbaner til bruk for NIHs ansatte og studenter.

To sandvolleyballbaner står klar til bruk på en solfylt dag

Banene er kun til internt bruk, hvor minimum halvparten av spillere må være NIH studenter, ansatte, pensjonister eller andre med avtale.

Reserver sandvolleyballbanene

Ansatte og studenter kan fylle ut skjema ved Servicetorget inntil to dager før.

Pris per time

Leies ikke ut. 

Reglement for bruk av tennisbanene

 • Reservasjon kan gjøres tidligst to dager før ved Servicetorget.
 • Bestiller står til ansvar for at minimum halvparten av spillere på banen må være NIH ansatte, studenter, pensjonister eller andre med avtale.
 • Det er maksimalt mulig å bestille to timer per økt, per bestilling. 
 • Etter bruk må banen og omkringliggende område ryddes for søppel.
 • Bestiller av banen forplikter seg til å begrense bruken til de aktiviteter som naturlig hører hjemme på en tennisbane.
 • Bestiller av banen forplikter seg til å avstå fra aktiviteter som kan skade anlegget eller som virker sjenerende for brukere av omkringliggende anlegg eller for NIHs ordinære virksomhet.
 • Ved skade på anlegget grunnet uaktsom eller uforsvarlig bruk må bestiller dekke kostnader ved utbedring av skaden.
 • NIH er ikke ansvarlig for skader utøver pådrar seg ved bruk av tennisbanene eller for tap av eller skader på brukernes utstyr.
 • Ved undervisning og/eller kurs i regi av NIH er banen forbeholdt denne aktiviteten. Vi ber om at dette respekteres.

Servicemål

 • Anlegget skal driftes og vedlikeholdes slik at de er funksjonelle og tilfredsstiller det som kreves for de aktiviteter det er tilrettelagt for.
 • Underlaget vedlikeholdes ved behov.
 • Banens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake til oppbevaringsstedet tilrettelagt for dette.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil banen kunne stenges.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Lærere/ledere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes skotøy som er egnet for banens underlag.
 • Sikkerhet ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppen ledere/trenere.