Kunstisbane

NIH sin kunstisbane er stengt inntil videre.

Kjegler på isen
Klar til øving. Foto: Birgitte Heneide, NIH

 

KUNSTISBANEN ER STENGT INNTIL VIDERE

- åpning er ikke avklart

- Når isen er i bruk er den tilrettelagt for bandy, hockey og andre aktivititer som kan utøves naturlig på is. 

 

Priser fra sesongen 2019/2020

 • Enkeltarrangement, kr 995 pr. time
 • Sesongleie og periodeleie, kr 915 pr. time

Tilleggskostnader

Sekretariat uten kiosk

 • kr 685 pr. time
 • kr 2 835 pr. dag

Preparering av is

 • Utover vanlig leie må preparering av is avtales særskilt. Dette er kostnadsbelagt

Åpen for publikum 2019/2020

 • Søndager kl. 12.00–14.00
 • OABR preparerer isen i forkant

Fasililiter 

 • Kunstfrossen isbane (grusbane) 67m x 112m
 • Vant og bandymål

Avtale med OABR

NIH har avtale med OABR som fornyes årlig. OABR disponerer anlegget i perioden 1. desember t.o.m 18. februar: 

 • mandag–fredag 16.30–22.30
 • lørdager–søndager kl. 09.00–18.00 

I ovennevnte periode står OABR for ispreparering i sin egen brukstid med NIHs utstyr.

Leie utover ovenstående bookes gjennom NIH utleie til ordinære vilkår. 

Servicemål

 • Anleggene skal driftes og vedlikeholdes slik at de er funksjonelle og tilfredsstiller det som kreves for de kunstisaktiviteter det er tilrettelagt for.
 • Preperaring av isen gjøres regelmessig og væravhengig.
 • Anleggets tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.

Reglement for bruk av kunstisbane

 • Kunstisbanen skal brukes til bandytrening/-konkurranser og til andre skøyteaktiviteter som ikke strider mot den naturlige aktivitet for kunstisbane.
 • Anlegget vil være åpen i angitt periode dersom værforholdene tillater det.
 • På kunstisbane skal det bare brukes skøyker.
 • Sko er ikke tillatt.
 • Det er ikke tillatt å røyke eller bruke tyggegummi på banen.
 • Glassflasker eller glasstøy må ikke tas med.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake til oppbevaringsstedet tilrettelagt for dette.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre fakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Lærere/ledere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes skøyter.
 • Sikkerhet ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppen ledere/trenere.