Kastbane

Kastbanen er sikret område og kan leies for trening av kule, diskos, slegge og spyd.

Netting og grus foran ringer på kastebanen
KastbanenFoto: NIH

På kastbanen finner du blant annet en kulering, fire diskosringer (én av disse har varmekabel og er isfri vinterstid), en sleggering og ett spydtilløp.

Tilgjengelighet

LEIE kastbane

Pris 2020 - 2021

 • Enkeltarrangement, kr 360 pr. time
 • Sesongleie og periodeleie, kr 310 pr. time

Les mer om leieperioder.

Fasiliteter og anlegg

Området er sikret med gjerder rundt hele banen. 

 • En kulering
 • En sleggering
 • Ett spydtilløp med tartandekke
 • Fire diskosringer, av dette en har varmekabel og skal være isfri vinterstid.
 • Asfaltert øvelsesfelt med oppmerkede kastringer
 • Kastsektor er gruslagt
 • Ingen kastsektorer er merket.

Servicemål

 • Kastbanen vil kunne benyttes på helårs basis med unntak av spydkast m/tilløp.
 • Driftsseksjonen vil børste og preparere banen etter behov
 • Anleggene skal driftes og vedlikeholdes slik at de er funksjonelle og tilfredsstiller det som kreves for de friidrettsaktiviteter det er tilrettelagt for.
 • Anleggets tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.

Vedlikehold om vintertid

 • På vinteren vil vi kunne sette på varme i kastringen.
 • Vi vil brøyte deler av banen, slik at kastøvelser kan utføres med visse begrensninger bestemt av snømengder som kommer.
 • Bruk av banen på vinterstid må meldes til driftsseksjonen i god tid (minimum fire dager).
 • Spydkasttilløpet vil ikke være tilgjengelig i vintersesongen .
 • Det er ikke belysning på kastbanen.

Reglement for bruk av kastbane

 • Regelen om treningsgrupper på minst to personer.
 • Under kastøvelser skal leder eller ansvarshavende sørge for at det er klart i nedslagsfeltet før hvert kast.
 • I utleieperioden vil Eiendomsavdeling kunne foreta kontroller av kastbaneområdet for å forsikre seg om at foranstående sikkerhetsregler overholdes og at uvedkommende ikke bruker banen.
 • Den som er ansvarlig for aktivitet må forsikre
  seg om at tilfredsstillende sikringstiltak utenfor gjerde gjennomføres på en forsvarlig måte, hvis
  det forventes kast opp mot verdensrekord. Gjelder spesielt diskos, slegge og spyd.
 • Ansvarlige bes ta kontakt med Drift- og Vedlikehold på NIH for å avklare sikkerhet rundt banen i slike tilfelle.

Adgang

Kastbanen er et lukket område med tre adgangskontrollerte porter:  gangport, spydport, kjøreport. Registrerte leietagere kan avhente adgangskort i Servicetorget. 

Gangport

 • Benyttes som inngang til området. Dette er den normale inngangen til kastbanen.
 • Porten er utstyrt med adgangskontroll.
 • Brukere som skal ha tilgang til kastbanen må
  låne kort i Servicetorget og får adgang gjennom å bruke "kort + kode" på denne porten.
 • Porten må lukkes forsvarlig etter bruk og ansvarlige må sjekke at porten går i lås etter bruk.

Spydport

 • Kun for bruk i forbindelse med spydkast
 • Porten har adgangskontroll
 • Benyttes kun ved spydkast
 • Porten åpnes med "kort + kode" på innsiden av porten (kort fåes i Servicetorget)
 • Når porten er åpen vil man ha anledning til å benytte tartandekket i tilløpet til kastbanen
 • Etter bruk må porten lukkes med "kort + kode" på kortterminalen
 • Ansvarlige må påse at alle porter er lukket når man forlater banen

Kjøreport

 • Benyttes kun av Drift- og Vedlikehold i forbindelse med vedlikehold av banen
 • For innkjøring av maskinelt utstyr
 • Porten har adgangskontroll
 • Porten må åpnes med kort som har "driftstilgang"
 • Porten vil lukkes automatisk etter kort tid

Last ned instruks for adgang (pdf) 

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake til oppbevaringsstedet tilrettelagt for dette.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre fakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Lærere/ledere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes skotøy som er egnet for banens underlag.
 • Sikkerhet ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppens ledere/trenere.