Gress-slette

Gress-sletten i området mellom NIHs kunstisbane og LYN sin fotballbane er tilgjengelig for leie ved store arrangementer.

Tilgjenglighet

Åpen ca. 1. mai–30. september, med forbehold til vær og føre. Leies ut etter særskilt avtale. 

LEIE gresslette

Pris 2020 - 2021

  • Enkeltarrangment, inntil fire timer, kr 680 pr. time
  • Dagsleie, mer en fire timer fra kr 2 790

 

Fasiliteter og anlegg

Gresslettet er lokalisert langs vestsiden av henholdsvis kunstisbanen og kastbanen. 

Servicemål

  • Anlegget skal driftes og vedlikeholdes slik at de er funksjonelle og tilfredsstiller det som kreves for de aktiviteter det er tilrettelagt for.
  • Underlages vedlikeholdes jevnlig.

Vilkår

  • Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake til oppbevaringsstedet tilrettelagt for dette.
  • Dersom rydding ikke gjøres, vil gresslette kunne stenges.
  • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
  • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
  • Lærere/ledere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes skotøy som er egnet for banens underlag.
  • Sikkerhet ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppen ledere/trenere.