Friidrettsbane

Banen er åpen 1. mai - 30. september og har 400 meter løpebane med tartandekke. Den har to sandgroper for lengde/tresteg, og det finnes muligheter til å trene høyde med stativ og matter.

Seks løpebaner, hekker, og en sandgrop klar for bruk
Idyllisk på løpebanen ved NIH Foto: NIH

Banen er tilrettelagt for friidrettsaktiviteter og andre aktiviteter som naturlig kan utøves på banene, undervisning og eksamen og leies ut til friidrettsaktiviteter, skoleidrettsdager og andre relevante formål. 

Tilgjengelighet

Åpen 1. mai - 30. september (med værforbehold)

LEIE til enkeltarrangement

Pris 2020-2021

 • Enkeltarrangment, kr 675 pr. time
 • Sesongleie og periodeleie, kr 675 pr. time

Les mer om leieperioder.

Tilleggskostnader

Sekretariat uten kiosk

 • kr 685 pr. time 
 • kr 2 835 pr. dag

Fasiliteter og anlegg

Kastøveler som f.eks. kule, diskos, slegge og spyd henvises til kastbanen.

 • Tartan banedekke
 • 400m løpebane, 6 løpebaner
 • To sandgroper for lengde/tresteg
 • Matter og stativ for høyde
 • Matter og stativ for stavsprang leies ut unntaksvis

Annet utstyr tilgjengelig i sommerhalvåret

 • Hekker
 • Hinder 
 • Startblokker

Servicemål

 • Nøkkel til matter og stativ for høyde hentes i Servicetorget.
 • Anleggene skal driftes og vedlikeholdes slik at de er funksjonelle og tilfredsstiller det som kreves for de friidrettsaktiviteter det er tilrettelagt for.
 • Dyprengjøring av løpebanen gjøres en gang i året, fortrinnsvis i starten av sesongen.
 • Anleggets tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.

Reglement for bruk av friidrettsbane

 • Friidrettsbanen skal normalt bare brukes til friidrettstrening og stevner/skoleidrettsdager, eller undervisnings- og forskningsvirksomhet knyttet til friidrett.
 • Unntatt er alle kastøvelser som henvises til kastbanen.
 • Friidrettsbanen vil normalt være åpen i tidsrommet 1. mai til 30. september.
 • Dersom vær og snøforhold tillater det, vil banen kunne brukes primært til NIHs ordinære undervisnings- og forskningsvirksomhet også før og etter disse datoer.
 • På friidrettsbanen er det ikke tillatt å bruke piggsko med lengre pigger enn 6mm.
 • Det er ikke tillatt å røyke eller bruke tyggegummi innenfor stadiongjerdet, da glødende sigarettstumper og tyggegummi vil kunne påføre banedekkene ubotelige skader.
 • Glassflasker eller glasstøy må ikke tas med.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake til oppbevaringsstedet tilrettelagt for dette.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre fakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Lærere/ledere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes skotøy som er egnet for banens underlag.
 • Sikkerhet ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppen ledere/trenere.
 •  Aktivitet kan foregå parallellt på tilligende Kunstgressbane. Brukere av begge anlegg er selv ansvarlig for å ivareta sikkerhet ved parallell bruk.