Sesongleie 2020 - 2021

Lei anlegg, gymsal, idrettshall eller lokale på NIH for den kommende sesongen.

Sesongleie gjelder fra 17. august 2020 til 24. juni 2021.

Søknadsfrist

  • 15. april 2020

Tildeling

  • Innen 1. juni 2020

Leie dagtid høst 2020

  • Åpnes fra 1. juli 2020

Søknadsskjema for sesongleie

Informasjon om kontaktperson

Informasjon om foretak

Type foretak
Kjønn
Aldersgruppe
Ønsket leieobjekt
1. Førsteprioritet dager (legg inn alle ønskede dager for sesongen):
2. Andreprioritet dager (legg inn alle ønskede dager for sesongen):
3. Tredjeprioritet dager (legg inn alle ønskede dager for sesongen):
4. Fjerdeprioritet dager (legg inn alle ønskede dager for sesongen):