Sesongleie 2021 - 2022

Søknadsskjema for sesongleie 2021-2022 åpner 1. mars 2021, og søknadsfristen er 15. april 2021.

Sesongleie gjelder fra 16. august 2021 til 24. juni 2022.

Søknadsfrist

  • 15. april 2021

Tildeling

  • Innen 1. juni 2021

Leie dagtid høst 2021

  • Tilgjengeliggjøres 1. juli 2021

SØKNADSSKJEMA

  • sesongleie 2021-2022
  • ettermiddag/kveld i ukedager og helg
  • søknadsfristen 15. april 2021

Informasjon om kontaktperson

Informasjon om foretak

Type foretak
Kjønn
Aldersgruppe
Ønsket leieobjekt
1. Førsteprioritet dager (legg inn alle ønskede dager for sesongen):
2. Andreprioritet dager (legg inn alle ønskede dager for sesongen):
3. Tredjeprioritet dager (legg inn alle ønskede dager for sesongen):
4. Fjerdeprioritet dager (legg inn alle ønskede dager for sesongen):

Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har konkrete spørsmål om sesongleie og/eller ønsker hjelp til å vurdere hvilke lokaler som kan egne seg for deres behov. Vi er tilgjengelige både på telefon og e-post