Leieperioder

Sesongleie ettermiddag/kveld i ukedager og helg

Sesongleie ettermiddag/kveld i ukedager og helg NIH leier ut sine anlegg og lokaler ved ledig kapasitet. For sesongleie på ettermiddag, kveld og helg kommende sesong er søknadsperioden 6. februar - 15. april. Søk i eget søknadsskjema. Tildeling vil skje innen 1. juni 2020. 

Sesongleie dagtid for kommende semester

Ønsker du å leie våre anlegg og lokaler på dagtid kan du benytte samme skjema og søknadsperiode. Søknadsbehandlingen avsluttes 1. juli for høsten 2020 og 20. november for våren 2021. Årsaken til egne frister på dagtidsleie er at timeplan for undervisning må prioriteres før dagtidsutleie.

Sesongleie - periode

Sesongleie gjelder for perioden august til juni og leietagere med lang leietid prioriteres foran de med søknad om kortere perioder. Vi forsøker å imøtekomme alle leietagere men har stort press på søknader i enkelte av våre lokaler.

Sesongleie - målgrupper

Våre anlegg og lokaler blir leid ut til idrettslag, institusjoner, bedrifter, barnehage/skole og enkeltpersoner og kan benyttes til ulike formål som trening, stevner og kurs med mer. Er du usikker på om ditt arrangement passer hos oss ta gjerne kontakt så kan vi hjelpe deg med å vurdere det. 

Hvordan søke sesongleie?

Skjema for sesongleie kommende sesong er tilgjengelig til 15. april. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp og veiledning til søknaden din så kan vi hjelpe. 

Periodeleie 

Ved ledig kapasitet i våre anlegg og lokaler leier vi ut for kortere perioder også utenom ordinær søknadsperiode. Du kan selv sjekke ledig kapasitet for ønsket periode/ønskede lokaler og deretter ta kontakt med oss for å bestille

Leie til store arrangement

Ønsker du å leie til stort arrangement hos oss kan vi imøtekomme med tidligere reservasjon. Store arrangementer kan bestilles via ordinær bestilling.  

Enkeltarrangement

Leie en eller flere ganger, men ikke regelmessig.

Periodeleie

Etter sesongleie er tildelt, kan anlegg eller lokale leies for kortere eller lengre perioder.  

Sesongleiepris gjelder for min. 10 økter.

Normalt ikke utleie

Noen få anlegg kan leies ut etter særskilt avtale. Ellers kan anlegget reserveres av NIH ansatte eller studenter. 

Reservasjoner

Noen få anlegg  har begrenset tilgjengelighet og kan bare reserveres av NIH ansatte eller studenter.