Etter at bestillingen er bekreftet

Få adgangskort, finn garderober, bli kjent med Servicetorget og vakttjenesten

Adgang 

Ved enkeltarrangement/enkel leie

Ansvarlig leietager får tildelt midlertidig adgangskort ved oppmøte i Servicetorget 

Ved periode- eller sesongleie

Ansvarlig leietager får utstedt personlig adgangskort med bilde. 

  • Adgangskort bestilles hos NIH Utleie ved avtaleinngåelse
  • Bilde til adgangskort tas ved Servicetorget (etter avtale)
  • Adgangskoert utstedes og avhentes i Servicetorget

Garderober

All leie av våre haller og saler inkluderer bruk av tilhørende garderober. 

For svømmehall benyttes svømmehallsgarderobene

For Idrettshall benyttes utleiegarderobene ved Servicetorget

For alle saler benyttes utleiegarderobene eller garderober på kjelleplan bygg H (mot fotballbane/kunstisbane)

Servicetorget

Servicetorget ligger plassert rett innenfor hovedinngangen på NIH og kan hjelpe med svar på diverse spørsmål samt adgangskort. 

Vakttjenesten

Vakttjenesten betjener Servicetorget etter normalarbeidstid og i helgene. De kan hjelpe deg med diverse spørsmål og kan kontaktes ved behov. 

Bookingoversikt

Søk i TimeEdit etter leietaker eller referanseperson.