Leieperioder

Enkeltarrangement

Leie en eller flere ganger, men ikke regelmessig.

Periodeleie

Etter sesongleie er tildelt, kan anlegg eller lokale leies for kortere eller lengre perioder.  

Sesongleiepris gjelder for min. 10 økter.

Sesongleie

Regelmessige treninger i samme lokalet, hele sesongen. Sesongleie prioteres foran periodeleie. Sesongleie er definert som reglemessig/ukentlig leie gjennom høst, vinter og vår.

  • Vi tar imot søknader til sesongleie i perioden 1. februar til 15. april. 
  • Tilbud sendes normalt ut ca. 6 uker etter søknadsfristen.
  • Leietakere må godkjenne eller avvise tilbud innen 1. juli.
  • For sesongleie på dagtid skjer tildeling to ganger i året: 1. juli og 15. november. Dette med bakgrunn i at fulltidstimeplan må ferdigstilles.

Normalt ikke utleie

Noen få anlegg kan leies ut etter særskilt avtale. Ellers kan anlegget reserveres av NIH ansatte eller studenter. 

Reservasjoner

Noen få anlegg  har begrenset tilgjengelighet og kan bare reserveres av NIH ansatte eller studenter.