Bestill sesongleie i våre lokaler

Skjema for søknad til sesongleie publiseres 1. februar og er tilgjengelig til 15. april. Skjemaet gjelder for leie av alle anlegg, haller og lokaler for kommende sesong (august - juni)

Sesongleie ettermiddag/kveld i ukedager og helg

NIH leier ut sine anlegg og lokaler ved ledig kapasitet. For sesongleie på ettermiddag, kveld og helg kommende sesong er søknadsperioden 1. februar - 15. april. Søknadsskjema publiseres 1. februar 2020. Tildeling vil skje innen 1. juni 2020. Ved ledig kapasitet etter tildeling er det mulig å reservere leie for inneværende sesong. Sjekk ledig kapasitet i ønsket lokale og ta kontakt med oss for å reservere. 

Sesongleie dagtid for kommende semester

Ønsker du å leie våre anlegg og lokaler på dagtid kan du benytte samme skjema og søknadsperiode. Søknadsbehandlingen avsluttes 1. juli for høsten og 20. november for våren. Årsaken til egne frister på dagtidsleie er at timeplan for undervisning må prioriteres før dagtidsutleie.

Sesongleie - periode

Sesongleie gjelder for perioden august til juni og leietagere med lang leietid prioriteres foran de med søknad om kortere perioder. Vi forsøker å imøtekomme alle leietagere men har stort press på søknader i enkelte av våre lokaler.

Sesongleie - målgrupper

Våre anlegg og lokaler blir leid ut til idrettslag, institusjoner, bedrifter, barnehage/skole og enkeltpersoner og kan benyttes til ulike formål som trening, stevner og kurs med mer. Er du usikker på om ditt arrangement passer hos oss ta gjerne kontakt så kan vi hjelpe deg med å vurdere det. 

Hvordan søke sesongleie?

Skjema for sesongleie kommende sesong er åpen 1. februar - 15. april. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp og veiledning til søknaden din så kan vi hjelpe. 

Periodeleie 

Ved ledig kapasitet leier vi ut for kortere perioder også utenom ordinær søknadsperiode. Du kan selv sjekke ledig kapasitet for ønsket periode/ønskede lokaler og deretter ta kontakt med oss for å bestille

Leie til store arrangement

Ønsker du å leie til stort arrangement hos oss kan vi imøtekomme med tidligere reservasjon. Dere må da bestille innen 1. april for det kommende studieåret. Store arrangementer kan bestilles via ordinær bestilling.