Auditorium Utsikt

Auditoriumet har naturlig lys og er nyrehabilitert. I Covid-19 pandemien er antall plasser redusert til 44 personer. Kan leies til foredrag, konferanser, kurs og møter. Antallet kan bli justert.

Auditorium med to hvite tavler, stort skjerm, prosjektor og andre utstyr
Auditorium Utsikt Foto: NIH

Tilrettelagt for undervising, eksamener, møter, seminarer og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i rommet.

Tilgjengelighet

LEIE AUDITORIUM UTSIKT

Pris 2020 - 2021

 • Enkeltarrangement, sesongleie, og periodeleie kr 1 300 pr. time

 

Les mer om leieperioder.

Tilleggskostnader

Vi anbefaler at det leies inn AV-tekniker på store arrangementer.

Tilbud AV utarbeides etter behov tilpasset arrangementet. 

Kapasitet, fasiliteter og utstyr

 • 140 seter
 • Størrelse, 159 kvm.
 • Amfi oppsett
 • Kontrollpanel på kateter for styring av lyd, lys, bilde
 • Projektor fastmontert i tak
 • Tilkobling av ekstern PC i kateter 
 • Whiteboardtavler, fast og mobil
 • Internettilgang
 • Se i 360-visning

Universell utforming og tilrettelegging

Adgang til auditorium er universelt utformet. 

Servicemål

 • NIH skal sørge for renholdet av auditoriet.
 • NIH skal sørge for at auditoriets tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom. Leietakere kan bli fakturert for en ekstra time med leie dersom lokalet ikke ryddes etter bruk.
 • Kontrollpanel skal slås av.
 • Sikkerheten ved bruk av auditoriet skal ivaretas av ansvarlig leietaker/faglærer.
 • Betjeningen skal kunne stenge auditoriet ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises. Les overordent reglement for utleie.