Auditorium Innsikt

Vårt største auditorium har i Covid-19 pandemien redusert plass og anbefalt antall er per nå 84 personer. Rommet har amfi-oppsett og kan leies til store konferanser, møter og forelesninger. Antallet kan bli justert.

Tilrettelagt for undervising, eksamener, møter, seminarer og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i rommet.

Tilgjengelighet

LEIE AUDITORIUM INNSIKT

Pris 2020 - 2021

 • Enkeltarrangement, sesongleie, og periodeleie, kr 1 775 pr. time

Les mer om leieperioder.

Tilleggskostnader

Vi anbefaler at det leies inn AV-tekniker på store arrangementer.

Tilbud AV utarbeides etter behov tilpasset arrangementet. 

 

Kapasitet, fasiliteter og utstyr

 • 300 seter
 • Størrelse, 333 kvm.
 • Amfi oppsett
 • Se auditorium i 360-visning (åpnes i ny fane)
 • Kontrollpanel på talerstol for styring av lyd, lys, bilde
 • Projektor fastmontert i tak
 • Stasjonær PC
 • Tilkobling av ekstern PC i kateter og talerstol
 • DVD-spiller i talerstol.
 • Trådløse mikrofoner, 1 håndholdt, 3 «mygger»
  (fås utlevert ved henvendelse til Servicetorget)
 • Fast mikrofon på talerstol
 • Mobilt kateter
 • 4 stk. lerret
 • Flipover
 • Whiteboardtavler, fast og mobil
 • Internettilgang
 • Se i 360-visning

Universell utforming og tilrettelegging

Adgang til auditoriet er universelt utformet. 

Servicemål

 • NIH skal sørge for renholdet av auditoriet.
 • NIH skal sørge for at auditoriets tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom. Leietakere kan bli fakturert for en ekstra time med leie dersom lokalet ikke ryddes etter bruk.
 • Projektor, PC, kontrollpanel og DVD-spiller skal slås av.
 • Sikkerheten ved bruk av auditoriet skal ivaretas av ansvarlig leietaker/faglærer.
 • Betjeningen skal kunne stenge auditoriet ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises. Les overordent reglement for utleie.