Auditorium Bredde

Auditorium med amfioppsett i halvmåneform med plass til 20 personer nå i Covid-19 pandemien. Kan leies til mindre konferanser, forelesninger, kurs og møter. Antallet kan bli justert.

Auditorium Bredde

Tilrettelagt for undervising, eksamener, møter, foredrag og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i rommet.

Tilgjengelighet

LEIE AUDITORIUM BREDDE

Pris 2020 - 2021

 • Enkeltarrangement, sesongleie, og periodeleie, kr 665 pr. time

 

Les mer om leieperioder.

Tilleggskostnader

Vi anbefaler at det leies inn AV-tekniker på store arrangementer.

Tilbud AV utarbeides etter behov tilpasset arrangementet

Kapasitet, fasiliteter og utstyr

 • 60 seter
 • Størrelse, 56 kvm.
 • Amfi oppsett
 • Kontrollpanel på kateter for styring av lyd, lys, bilde
 • Projektor fastmontert i tak
 • Tilkobling av ekstern PC i kateter 
 • SmartBoard tavle
 • Whiteboardtavler, fast og mobil
 • Internettilgang
 • Se i 360-visning

Universell utforming og tilrettelegging

Adgang til auditoriet er universelt utformet. 

Servicemål

 • NIH skal sørge for renholdet av auditoriet.
 • NIH skal sørge for at auditoriets tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom. Leietakere kan bli fakturert for en ekstra time med leie dersom lokalet ikke ryddes etter bruk.
 • Kontrollpanel skal slås av.
 • Sikkerheten ved bruk av auditoriet skal ivaretas av ansvarlig leietaker/faglærer.
 • Betjeningen skal kunne stenge auditoriet ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises. Les overordent reglement for utleie.