Auditorier

NIH har fire auditorier i ulike størrelser (300, 140 og 60 personer) som kan leies til foredrag, kurs, konferanser eller møtevirksomhet. Se priser og ledig kapasitet under hvert enkelt auditorium.

Auditorium Innsikt

Vårt største auditorium har plass til 300 personer i amfi-oppsett og kan leies til store konferanser, møter og forelesninger.

Auditorium med to hvite tavler, stort skjerm, prosjektor og andre utstyr

Auditorium Utsikt

Nylig rehabilitert og flott auditorium med naturlig lys og plass til 140 personer. Kan leies til foredrag, konferanser, kurs og møter.

Auditorium Bredde

Auditorium med amfioppsett i halvmåneform med plass til 60 personer. Kkan leies til mindre konferanser, forelesninger, kurs og møter.

Auditorium Topp

Auditorium med amfioppsett i halvmåneform med plass til 60 personer. Kan leies til mindre forelesninger, konferanser. kurs og møter.