Auditorier

NIH har fire auditorier i ulike størrelser (300, 140 og 60 personer) som kan leies til foredrag, kurs, konferanser eller møtevirksomhet. Se priser og ledig kapasitet under hvert enkelt auditorium.

Auditorium Innsikt

Vårt største auditorium har kapasitet til 300 personer. Rommet har amfi-oppsett og kan leies til store konferanser, møter og forelesninger.

Auditorium med to hvite tavler, stort skjerm, prosjektor og andre utstyr

Auditorium Utsikt

Auditorium Utsikt har kapasitet til 140 personer. Auditoriet har naturlig lys og er nyrehabilitert. Kan leies til foredrag, konferanser, kurs og møter.

Auditorium Bredde

Auditorium med amfioppsett i halvmåneform har kapasitet til 60 personer. Kan leies til mindre konferanser, forelesninger, kurs og møter.

Auditorium Topp

Auditorium med amfioppsett i halvmåneform har kapasitet til 60 personer. Kan leies til mindre konferanser, forelesninger, kurs og møter.