Auditorier

NIH har fire auditorier i ulike størrelser (300, 140 og 60 personer) som kan leies til foredrag, kurs, konferanser eller møtevirksomhet. Se priser og ledig kapasitet under hvert enkelt auditorium.

Auditorium Innsikt

Vårt største auditorium har i Covid-19 pandemien redusert plass og anbefalt antall er per nå 84 personer. Rommet har amfi-oppsett og kan leies til store konferanser, møter og forelesninger. Antallet kan bli justert.

Auditorium med to hvite tavler, stort skjerm, prosjektor og andre utstyr

Auditorium Utsikt

Auditoriumet har naturlig lys og er nyrehabilitert. I Covid-19 pandemien er antall plasser redusert til 44 personer. Kan leies til foredrag, konferanser, kurs og møter. Antallet kan bli justert.

Auditorium Bredde

Auditorium med amfioppsett i halvmåneform med plass til 20 personer nå i Covid-19 pandemien. Kan leies til mindre konferanser, forelesninger, kurs og møter. Antallet kan bli justert.

Auditorium Topp

Auditorium med amfioppsett i halvmåneform med plass til 20 personer nå i Covid-19 pandemien. Kan leies til mindre konferanser, forelesninger, kurs og møter. Antallet kan bli justert.