Treningspark1

Beskrivelse av Treningspark1

Treningspark1
Treningspark1

Serviceerklæring for Treningspark1

1. Overordnet mål

Legge til rette for aktiviteter som naturlig kan utøves i parken.

2. Produkt-/tjenestebeskrivelse

 • Størrelse: 11m x 15m.
 • Banedekke: 7cm tykt limt gummigranulat
 • Klatrevegg: 3m x 3m
 • Apparatliste
  • Nippur LMAX
  • WCH Mini, handikaptilpasset
  • Double Ab. Bench
 • Apparatenes utforming og sammensetning tilbyr varierte fysiske aktivitetsformer for å styrke kroppens muskler.

3. Servicemål

 • Anlegget skal driftes og vedlikeholdes slik at de er funksjonelle og tilfredsstiller det som kreves for de aktiviteter det er lagt til rette for.
 • Rengjøres en gang i året, fortrinnsvis i starten av sommersesongen.
 • Parkens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.

4. Tiljengelighet

 • Informasjon om søknad og leietider finnes på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-22.00 og lørdag/søndag kl. 09.00-19.00.
 • Tilliggende garderobeanlegg kan stå til disposisjon.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke parken ved ledigheit.

5. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg.
 • Betjeningen skal kunne stenge parken ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises.
 • Lærere/leiere/trenere skal se til at det kun benyttes skotøy som er høvelig for parkens underlag.
 • Sikkerheten ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.
 • Brukerene av parken plikter å sette seg inn i retningslinene for sikker bruk, som er skiltet i parken


6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo