Kunstgressbanen

Beskriving av Kunstgressbanen

NIHs kunstgressbane, en høstdag
NIHs kunstgressbane, en høstdag

Serviceerklæring for Kunstgressbanen

1. Overordna mål

Leggje til rette for fotballaktivitetar og andre idrettsaktivitetar som naturleg kan utøvast på kunstgrasbana.

2. Produktbeskriving

 • Storleik: 100m x 64m.
 • Heilårsbane med undervarme.
 • Banedekke: Splittfiber m/gummigranulat.
 • Kunstgrasdekke og pad sist utskifta i 2016.
 • Merking: Stor bane, 11-er fotball.
 • Mål: 4 stk. 11-er mål og 4 stk. 7-er mål.
 • 2 innbytterbur m/benkar.

3. Servicemål

 • Anlegga skal driftast og vedlikehaldast slik at de er funksjonelle og tilfredsstillar det som krevast for de aktivitetar det er tilrettelagt for.
 • Dypreingjering av banedekket ein gång i året, fortrinnsvis i starta av sommersesongen.
 • Banas tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kvar tid vera i orden.
 • Ved snødjupn > 5 cm blir bana brøyta, ved lave temperaturar vil eit tynt islag liggje igjen.
 • Salting av bana i vintersesongen.

4. Tiljengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdag/søndag kl. 09.00-19.00.
 • Leige utanfor normal opningstid kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.
 • Tilliggjande garderobeanlegg vil stå til disposisjon.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke anlegget ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake til oppbevaringssted tilrettelagt dette
 • I vintersesongen saltes banen ved behov.
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
 • Beteninga skal kunne stengja anlegget ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Lærarar/leiarar/trenarar skal sjå til at det kun nyttast skotøy som er høveleg for banas underlag.
 • Sikkerheita ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukargruppas leiarar/trenarar.

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukarar/leigetakarar. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no.

Kontakt

NIH Utleigekontor

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: booking@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo