Kunstgressbanen

Beskrivelse av Kunstgressbanen

NIHs kunstgressbane, en høstdag
NIHs kunstgressbane, en høstdag

Serviceerklæring for Kunstgressbanen

1. Overordnet mål

Legge til rette for fotballaktiviteter og andre idrettsaktiviteter som naturlig kan utøves på kunstgressbanen.

2. Produktbeskrivelse

 • Størrelse: 100m x 64m.
 • Helårsbane med undervarme.
 • Banedekke: Splittfiber m/gummigranulat.
 • Kunstgressdekke og pad sist utskift i 2016.
 • Merking: Stor bane, 11-er fotball.
 • Mål: 4 stk. 11-er mål og 4 stk. 7-er mål.
 • 2 innbytterbur m/benker.

3. Servicemål

 • Anlegget skal driftes og vedlikeholdes slik at de er funksjonelle og tilfredsstiller det som kreves for de aktiviteter det er tilrettelagt for.
 • Dyprengjøring av banedekket en gang i året, fortrinnsvis i starten av sommersesongen.
 • Banens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.
 • Ved snødybde > 5 cm blir banen brøytet, ved lave temperaturer vil et tynt islag ligge igjen.
 • Salting av banen i vintersesongen.

4. Tiljengelighet

 • Informasjon om søknad og leietider finnest på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-22.00 og lørdag/søndag kl. 09.00-19.00.
 • Leie utenfor normal åpningstid kan avtales, men kan medføre forhøyd leiepris.
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke anlegget ved ledighet.

5. Forutsetninger 

 • Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal settest tilbake til oppbevaringssted tilrettelagt dette.
 • I vintersesongen saltes banen ved behov.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises.
 • Lærere/leiere/trenere skal se til at det kun benyttes skotøy som er høvelig for banens underlag.
 • Sikkerheten ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.

6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no.

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo