Friidrettsanlegg

Beskrivelse av Friidrettsanlegget

Løpebane
Løpebane

Serviceerklæring for Friidrettsanlegget 

1. Overordnet mål

Legge til rette for friidrettsaktiviteter og andre aktiviteter som naturlig kan utøves på banene, og eksamen for undervising.

2. Produkt-/tjenestebeskrivelse

Friidrettsbane:

 • Banedekke: tartan.
 • 400 m løpebane, 6 løpebaner.
 • 2 sandgroper for lengde/tresteg.
 • Matter og stativ for høyde.
 • Matter og stativ for stavsprang leies ut unntaksvis.
 • Annet utstyr: hekker, hinder, vanngrav, startblokker

3. Kastbanen 

 • 1 kulering.
 • 4 diskosringer, av dette en har varmekabel og skal være isfri vinterstid.
 • 1 sleggering.
 • Asfaltert øvelsesfelt med oppmerkede kastringer.
 • 1 spydtilløp.

4. Servicemål

 • Anleggene skal driftes og vedlikeholdes slik at de er funksjonelle og tilfredsstiller det som kreves for de friidrettsaktiviteter det er tilrettelagt for.
 • Dyprengjøring av løpebanen en gang i året, fortrinnsvis i starten av sesongen.
 • Brøyte kastbanen ved behov vinterstid.
 • Anleggets tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.

5. Tilgjengelighet

 • Informasjon om søknad og leietider finnes på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-22.00 og lørdag/søndag kl. 09.00-19.00.
 • Leie utenfor normal åpningstid kan avtales, men kan medføre forhøyet leiepris.
 • Tilliggede garderobeanlegg vil stå til disposisjon.
 • Studenter, ansatte og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke anlegget ved ledighet.

6. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake til oppbevaringsstedet tilrettelagt for dette.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre fakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises.
 • Lærere/ledere/trenere skal se til at det kun benyttes skotøy som er egnet for banens underlag.
 • Sikkerhet ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppen ledere/trenere.

7. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller utleie@nih.no.

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo