Treningssenter

Beskrivelse av Treningssenter

Beskrivelse og serviceerklæring for Treningssenter

1. Overordnet mål

Legge til rette for undervising, eksamener, og treningsaktivitetae i styrkerommet, spinningsal og gruppetreningsal

2. Produktbeskrivelse

 • Gruppetreningssal.
 • Spinningssal m/spinningssykler og musikkanlegg.
 • Styrkerom med kondisjons- og styrkeapparat.
 • 3 stk. ergometersykler.
 • 3 stk. tredemøller.
 • 2 stk. romaskiner.
 • 1 stk. ellipsemaskin.
 • 2 stk. terapimaster.
 • Frivekter.
 • Faste apparat for styrketrening.

Løst utstyr:

 • Sett med stang og vekter til bruk i sal.
 • Bosuballer.
 • Fitnessballer.
 • Stepper.

3. Servicemål

 • Renholdet skal ta hand om de kravene som settes til renhold av treningssenter.
 • Rommets tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

4. Tilgjengelighet

 • Informasjon om søknad og leietider finnes på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-21.30 og lørdag/søndag kl. 09.00-17.00.
 • Leie utenfor normal åpningstid kan avtales, men kan medføre forhøyd leiepris.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke hallen ved ledighet.

5. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge senteret ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises.
 • Sikkerheten ved bruk av senteret skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.
 • Lærere/leiere/trenere skal se til at det kun benyttes innesko egnet for den type aktivitet gulvet tillater.

6. Tilbakemeldinger

Vi ynskjer tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo