Treningssenter

Beskriving av Treningssenter

Beskriving og serviceerklæring for Treningssenter

1. Overordna mål

Leggje til rett for undervising, eksamenar, og treningsaktivitetar i styrkerommet, spinningsal og gruppetreningsal

2. Produktbeskriving

 • Gruppetreningssal.
 • Spinningssal m/spinningssyklar og musikkanlegg.
 • Styrkerom med kondisjons- og styrkeapparat.
 • 3 stk. ergometersyklar.
 • 3 stk. tredemøller.
 • 2 stk. romaskinar.
 • 1 stk. ellipsemaskin.
 • 2 stk. terapimaster.
 • Frivekter.
 • Faste apparat for styrketrening.

Laust utstyr:

 • Sett med stong og vekter til bruk i sal.
 • Bosuballar.
 • Fitnessballar.
 • Stepper.

3. Servicemål

 • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjast til reinhald av treningssenter.
 • Rommets tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kvar tid være i orden.
 • Tilliggjande garderobeanlegg vil stå til disposisjon

4. Tilgjengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-21.30 og laurdag/søndag kl. 09.00-17.00.
 • Leige utanfor normal opningstid kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke hallen ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake.
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av en ekstra leigetime.
 • Beteninga skal kunne stengja senteret ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Sikkerheita ved bruk av senteret skal ivaretas av brukergruppas leiarar/trenarar.
 • Lærarar/leiarar/trenarar skal sjå til at det kun nyttast innesko egna for den type aktivitet gulvet tillèt.

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukarar/leigetakarar. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo