Rom C 01.3 (44 plasser)

Beskrivelse av Rom C 01.3

Bilde fra Rom C 01.3
Rom C 01.3 Foto: NIH

Beskrivelse og serviceerklæring for rom C 01.3

1. Overordnet mål

Legge til rette for undervising, eksamener, møter og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i rommet.

2. Produktbeskrivelse

 • Størrelse: 10m x 9m.
 • 22 bord og 44 stoler + kateter med stol.
 • Projektor fastmontert i tak, med tilkobling til tavle.
 • Whiteboard.
 • SmartBoard.

3. Servicemål

 • Renholdet skal ta hand om de kravene som settes til renhold av undervisningsrom.
 • Rommets tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.

4. Tilgjengelighet

 • Informasjon om søknad og leietider finnes på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-22.00 og lørdag/søndag kl. 09.00-18.00.
 • Leie utenfor normal åpningstid kan avtales, men kan medføre forhøyd leiepris.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke rommet ved ledighet.

5. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Projektor, PC, kontrollpanel og DVD-spiller skal slås av.
 • Betjeningen skal kunne stenge rommet ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises.
 • Sikkerhet ved bruk av rommet skal ivaretas av brukergruppens leiere.
6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller utleie@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så snart vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo