Svømmehall

Beskrivelse og serviceerklæring for Svømmehallen. Svømmehallen er nylig rehabilitert og er tilgjengelig for utleie.

1. Overordnet mål

Tilrettelegge for undervising, eksamen, svømming, stuping og vannaktiviteter.

2. Produkt-/tjenestebeskrivelse

 

Garderobeanlegg med badstu (badstu er stengt på ubestemt tid)

25 meters basseng med 6 baner. Max dybde 3,8 meter:

 • Hev-/senkbunn: 0,3-2,0m 
 • Maks antall personer: 65 pr time.
 • Normaltemperatur på 27-28 grader C.
 • Stupetårn: 5 meter 1 stk og 3 meter 1 stk.
 • Stupebrett: 1 meter 2 stk og 3 meter 1 stk.
 • Heis ned til svømmehallen
 • Tribuneanlegg med kapasitet på 250 sitteplasser.
 • Utlån av noe utstyr (svømmeplater, pullboy, dykkeringer og svømme-egg).
 • HCP-heis ned i bassenget.

Plaskebasseng 8m x 12,5m. Max dybde 0,9 meter:

 • Maks antall personer: 33 pr time.
 • Normaltemperatur på 32 – 34 gradar.
 • Utlån av nooe utstyr.
 • Heis ned til svømmehallen.
 • HCP-heis ned i bassenget.

3. Servicemål

 • Renholdet skal ta hand om de krav som settes til renhold av svømmehaller. 
 • Svømmehallens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon. Badstu er inntil videre stengt på ubestemt tid.

4. Tilgjengelighet

 • Informasjon om søknad og leietider finnes på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-21.30 og lørdager kl. 09.00-18.00.
 • Leie søndager er mulig, men kun etter individuell behandling. Minimumsleie 3 sammenhengende timer.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke svømmehallen ved ledighet.

5. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge svømmehallen ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises.
 • Lærere/leiere/trenere skal se til at det kun benyttes svømmetøy som er tiltenkt for vannaktivitet.
 • Sikkerheten ved bruk av hallen skal ivaretas av brukargruppens leiere/trenere.
 • Leietaker må selv stille med egen badevakt med godkjent livredningskompetanse. 
 • 1 godkjent badevakt på land pr. 30 badende
 • Livreddningskurs ikke eldre enn 1 år

6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjerøes ved å kontakte driftstekniker i svømmehallen, Servicetorget eller utleie@nih.no.

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo