Svømmehall

Beskrivelse og serviceerklæring for Svømmehallen. Svømmehallen er nylig rehabilitert og er tilgjengelig for utleie. Hele juli og august er svømmehallen stengt for rehabilitering.

1. Overordnet mål

Tilrettelegge for undervising, eksamens svømming, stuping og vannaktiviteter.

2. Produkt-/tjenestebeskrivelse

25 meters basseng med 6 baner. Max dybde 3,8 meter:

 • Hev-/senkbunn: 0,3-2,0m 
 • Maks antall personer: 65 pr time.
 • Normaltemperatur på 27-28 grader C.
 • Stupetårn: 5 meter 1 stk og 3 meter 1 stk.
 • Stupebrett: 1 meter 2 stk og 3 meter 1 stk.
 • Heis ned til svømmehallen
 • Tribuneanlegg med kapasitet på 250 sitteplasser.
 • Utlån av noe utstyr (svømmeplater, pullboy, dykkeringer og svømme-egg).
 • HCP-heis ned i bassenget.

Plaskebasseng 8m x 12,5m. Max dybde 0,9 meter:

 • Maks antall personer: 33 pr time.
 • Normaltemperatur på 32 – 34 gradar.
 • Utlån av nooe utstyr.
 • Heis ned til svømmehallen.
 • HCP-heis ned i bassenget.

3. Servicemål

 • Renholdet skal ta hand om de krav som settes til renhold av svømmehaller. 
 • Svømmehallens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

4. Tilgjengelighet

 • Informasjon om søknad og leietider finnes på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-21.15 og lørdager kl. 09.00-17.45.
 • Leie søndager er mulig, men kun etter individuell behandling. Minimumsleie 3 sammenhengende timer.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke svømmehallen ved ledighet.

5. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge svømmehallen ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises.
 • Lærere/leiere/trenere skal se til at det kun benyttes svømmetøy som er tiltenkt for vannaktivitet.
 • Sikkerheten ved bruk av hallen skal ivaretas av brukargruppens leiere/trenere.
 • Leietaker må selv stille med egen badevakt med godkjent livredningskompetanse. 
 • 1 godkjent badevakt på land pr. 30 badende
 • Livreddningskurs ikke eldre enn 1 år

6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjerøes ved å kontakte driftstekniker i svømmehallen, Servicetorget eller booking@nih.no.

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo