Svømmehall

Beskriving og serviceerklæring for Svømmehallen. Svømmehallen rehabiliterast og er ikkje tilgjengeleg før 5. mars 2018. Heile juni, juli og august er svømmehallen i rehabilitering igjen.

1. Overordna mål

Tilretteleggje for undervising, eksamen symjing, stuping og vannaktivitetar.

2. Produkt-/tjenestebeskrivelse

25 meters basseng med 6 banar. Max djup 3,8 meter:

 • Hev-/senkbunn: 0,3-2,0m 
 • Maks antall personar: 65 pr time.
 • Normaltemperatur på 27-28 grader C.
 • Stupetårn: 5 meter 1 stk og 3 meter 1 stk.
 • Stupebrett: 1 meter 2 stk og 3 meter 1 stk.
 • Heis ned til symjehallen
 • Tribuneanlegg med kapasitet på 250 sitteplassar.
 • Utlån av noko utstyr.
 • HCP-heis ned i bassenget.

Plaskebasseng 8m x 12,5m. Max djup 0,9 meter:

 • Maks antall personar: 33 pr time.
 • Normaltemperatur på 32 – 34 gradar.
 • Utlån av noko utstyr.
 • Heis ned til symjehallen.
 • HCP-heis ned i bassenget.

3. Servicemål

 • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjast til reinhald av symjehallar. 
 • Symjehallens tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kver tid vera i orden
 • Tilliggjande garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

4. Tilgjengelighet

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-21.15 og laurdager kl. 09.00-17.45.
 • Leige søndager er mogleg, men kun etter individuell behandling. Minimumsleige 3 sammenhengande timar.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke symjehallen ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
 • Beteninga skal kunne stengja symjehallen ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Lærarar/leiarar/trenarar skal sjå til at det kun nyttast symjetøy som er tiltenkt for vannaktivitet.
 • Sikkerheita ved bruk av hallen skal ivaretas av brukargruppas leiare/trenare.
 • Leigetakar må sjølv stille med eiga badevakt med godkjend livredningkompetanse. 
 • 1 godkjent badevakt på land pr. 30 badende
 • Livreddarkurs ikkje eldre enn 1 år

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukare/leigetakare. Dette kan gjerast ved å kontakte driftstekniker i symjehallen, Servicetorget eller booking@nih.no.

Kontakt

NIH Utleigekontor

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: booking@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo