Ballspillsal

Beskriving av Ballspillsal (innhald som i tidlegare sal 3)

Serviceerklæring for Ballspillsal

1. Overordna mål

Tilretteleggje for innandørs ballidrettar og andre aktivitetar som naturleg kan utøvast i salen, og eksamenar for undervising

2. Produktbeskriving

 • Storleik: 20m x 30m. Takhøgd ca 5,5 m.
 • Parkettgulv
 • Gymbenkar
 • 3 badmintonbanar
 • 2 basketballbanar på tvers eller ei på langs
 • 1 volleyballbane
 • Gymmatter, tjukkas
 • Musikkanlegg
 • 2 skjermar

3. Servicemål

 • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjast til reinhald av idrettshallar. Gulvdekket skal ha spesialreinhald for denne type dekke.
 • Inneklima: Ventilasjon startast ved å trykka på grønn knapp på skap ved inngangsdør. Ventilasjonen slår seg automatisk av etter 1 time.
 • Salens tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kver tid vera i orden
 • Tilliggjande garderobeanlegg vil stå til disposisjon

4. Tilgjengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdager/søndager kl. 09.00-17.00.
 • Leige utanfor normalopningstiden kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke salen ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
 • Beteninga skal kunne stengja salen ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Lærarar/leiarar/trenarar skal sjå til at det kun nyttast innesko egna for den type aktivitet gulvet tillèt.
 • Sikkerheita ved bruk av salen skal ivaretas av brukargruppas leiare/trenare

6. Tilbakemeldinger

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukare/leigetakare. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo