Ballspillsal

Beskrivelse av Ballspillsal

Serviceerklæring for Ballspillsal

1. Overordnet mål

Tilrettelegge for innendørs ballidretter og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i salen, og eksamener for undervising.

2. Produktbeskrivelse

 • Størrelse: 20m x 30m. Takhøyde ca 5,5 m.
 • Parkettgulv
 • Gymbenker
 • 3 badmintonbaner
 • 2 basketballbaner på tvers eller en på langs
 • 1 volleyballbane
 • Gymmatter, tjukkas
 • Skjerm (85 tommer). HDMI-kabler med diverse adaptere
 • Videovegg (9 x 55 tommer). HDMI-kabler med diverse adaptere
 • Musikkanlegg med tilkobling for minijack
 • Tre trådløse mikrofoner (utlån fra Servicetorget)

3. Servicemål

 • Renhold skal ta hånd om de krav som settes til renhold av idrettshaller. Gulvdekket skal ha spesialrenhold til denne type dekke.
 • Inneklima: Ventilasjon startes ved å trykke på grønn knapp på skap ved inngangsdør. Ventilasjonen slår seg automatisk av etter 2 timer.
 • Idrettshallens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

4. Tilgjenglighet

 • Informasjon om søknad og leietider nih.no/utleie
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-22.00 og lørdag/søndag kl. 09.00-18.00.
 • Leie utenfor normal åpningstid kan avtales, men kan medføre forhøyet leiepris.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke hallen ved ledighet.

5. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke blir gjort, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge idrettshallen ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises. 
 • Lærere/ledere/trenere skal se til at det kun brukes innesko tilegnet for den type aktivitet gulvet tillater.
 • Sikkerhet ved bruk av hallen skal ivaretas av brukergruppens leder/trener.

6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller utleie@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo