Kroppsøvingssal 1

Beskrivelse av Kroppsøvingssal 1

Serviceerklæring for Kroppsøvingssal 1

1. Overordnet mål

Tilrettelegge for innendørs ballidretter og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i salen, og eksamener for undervising.

2. Produktbeskrivelse 

 • Størrelse: 15m x 20m. Takhøyde ca 5,5 meter.
 • Parkettgulv
 • 2 badmintonbaner
 • 1 basketballbane
 • 1 volleyballbane
 • Ribbevegg 10 felt
 • Løst utstyr
 • Klatretau
 • Gymmatter, bukk, kasse, tjukkas, trampett, små mål
  (utstyrsoversikt med foto)
 • Videovegg (9 x 55 tommer). HDMI-kabler med diverse adaptere
 • Musikkanlegg med tilkobling for minijack
 • Tre trådløse mikrofoner (utlån fra Servicetorget)

3. Servicemål

 • Renhold skal ta hand om de krav som settes til renhold av idrettshaller. Gulvdekket skal ha spesialrenhold for denne type dekke.
 • Inneklima: Ventilasjon startes ved å trykke på grønn knapp på skap ved inngangsdør. Ventilasjonen slår seg automatisk av etter 1 time.
 • Salens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

4. Tilgjengelighet

 • Informasjon om søknad og leietider finnes på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-22.00 og lørdager/søndager kl. 09.00-18.00.
 • Leie utenfor normal åpningstid kan avtales, men kan medføre forhøyd leiepris.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke salen ved ledighet.

5. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge salen ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises.
 • Lærere/leiere/trenere skal se til at det kun benyttes innesko egnet for den type aktivitet gulvet tåler.
 • Sikkerheten ved bruk av salen skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.

6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo