Turnsal

Beskrivelse av turnsal

Serviceerklæring for turnsal 

1. Overordnet mål

Tilrettelegge for frittstående turn, trampolineaktiviteter og andre idrettsaktiviteter som naturlig kan utøves i salen.

2. Produktbeskrivelse

(Oppdatering kommer på apparatene)
 • Skjerm (85 tommer). HDMI-kabler med diverse adaptere
 • Musikkanlegg med tilkobling for minijack
 • Tre trådløse mikrofoner (utlån fra Servicetorget)
 

3. Servicemål

 • Renhold skal tas hånd om av de som settes til renhold av idrettshaller. Gulvdekket skal ha spesialrenhold for denne type dekke.
 • Inneklima: Ventilasjon startes ved å trykke på grønn knapp på skap ved inngangsdør. Ventilasjonen slår seg automatisk av etter 2 timer
 • Salens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon

4. Tilgjenglighet

 • Informasjon om søknad og leietider nih.no/utleie
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-22.00 og lørdag/søndag kl. 09.00-18.00.
 • Leie utenfor normal åpningstid kan avtales, men kan medføre forhøyet leiepris.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke hallen ved ledighet.

5. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Vakttjenesten skal kunne stenge salen ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises.
 • Sikkerheten ved bruk av salen skal ivaretas av brukergruppens leder/trener.

6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller utleie@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo