Turnsal

Beskriving av turnsal - oppdatering av denne siden kommer i veke 7

Serviceerklæring for turnsal 

1. Overordna mål

Tilretteleggje for frittståande turn, trampolineaktivitetar og andre idrettsaktivitetar som naturleg kan utøvast i salen.

2. Produktbeskriving

Oppdatering kommer i veke 7
 

3. Servicemål

  • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjast til reinhald av idrettshallar. Gulvdekket skal ha spesialreinhald for denne type dekke.
  • Inneklima: Ventilasjon startast ved å trykka på grønn knapp på skap ved inngangsdør. Ventilasjonen slår seg automatisk av etter 2 timar
  • Salens tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kver tid vera i orden
  • Tilliggjande garderobeanlegg vil stå til disposisjon

4. Tilgjengelegheit

5. Føresetnader

  • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake i utstyrsrom.
  • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
  • Beteninga skal kunne stengja salen ved ein alvorleg situasjon.
  • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
  • Sikkerheita ved bruk av salen skal ivaretas av brukargruppas leiare/trenare

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukare/leigetakare. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

 

Kontakt

NIH Utleigekontor

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: booking@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo