Turnsal

Beskrivelse av turnsal

Serviceerklæring for turnsal 

1. Overordnet mål

Tilrettelegge for frittstående turn, trampolineaktiviteter og andre idrettsaktiviteter som naturlig kan utøves i salen.

2. Produktbeskrivelse

Oppdatering kommer 
 

3. Servicemål

  • Renhold skal tas hånd om av de som settes til renhold av idrettshaller. Gulvdekket skal ha spesialrenhold for denne type dekke.
  • Inneklima: Ventilasjon startes ved å trykke på grønn knapp på skap ved inngangsdør. Ventilasjonen slår seg automatisk av etter 2 timer
  • Salens tilhøyrande utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.
  • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon

4. Tilgjengelighet

5. Forutsetninger

  • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
  • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføra utfakturering av en ekstra leietime.
  • Vakttjenesten skal kunne stenge salen ved en alvorlig situasjon.
  • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises.
  • Sikkerheten ved bruk av salen skal ivaretas av brukergruppaens leder/trener.

6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller utleie@nih.no

 

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo