Idrettshall

Beskriving av idrettshall

Ballspill, volleyball i hall en og to
Ballspill i idrettshallen

1. Overordna mål

Leggje til rette for innandørs ballidrettar, friidrett og andre aktivitetar som naturleg kan utøvast i hallen, samt for større arrangement, og eksamenar for undervising

 2. Produktbeskriving

Idrettshallen består av 3 hallar som kan delast med skiljeveggar. Hall 1,2 og 3 kan brukast/leigast samla eller kvar for seg.

Heile idrettshallen:

 • Storleik: 50m x 70m. Takhøgd ca 10 meter
 • Sportsgulv
 • 60 meter (6 baner)
 • Lengdehopp
 • Tre-steg

1/3 idrettshall, ca 22m x 48m

Hall 1:

 • 1 innebandy m/mobilt innebandyvant og mål.
 • 1 volleyballbane (langsgåande) m/stenger og nett.
 • 1 basketballbane, m/mobile kurvstativ.
 • 1 handball- / futsalbane m/mål.
 • 5 badmintonbanar m/stenger og nett.

Hall 2:

 • 1 handball- / futsalbane m/mål.
 • 1 basketballbane m/mobile kurvstativ.
 • 1 innebandybane m/innebandyvant og mål.
 • 3 volleyballbanar m/stenger og nett.
 • 5 badmintonbanar m/stenger og nett.
 • 1 tennisbane m/stenger og nett.

Hall 3:

 • 1 handball- / futsalbane m/mål.
 • 1 basketballbane m/mobile kurvstativ.
 • 3 volleyballbanar m/stenger og nett.
 • 1 tennisbane m/stenger og nett.
 • 1 hoppgrop.
 • 1 stavsprang m/tjukkas, stativ og list.
 • Spyd og kule mot kastenett.
 • Høgdehopp m/tjukkas, stativ og list.
 • Klatrevegg (særskild avtale).

3. Servicemål

 • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjast til reinhald av idrettshallar. Gulvdekket skal ha spesialreinhald for denne type dekke.
 • Inneklima: Ventilasjon startast ved å trykka på grønn knapp på skap ved inngangsdør. Ventilasjonen slår seg automatisk av etter 2 timar
 • Idrettshallens tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kvar tid vera i orden
 • Tilliggjande garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

4. Tilgjengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på nih.no/utleie
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdag/søndag kl. 09.00-18.00.
 • Leige utanfor normal opningstid kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke hallen ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
 • Beteninga skal kunne stengja idrettshallen ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Lærarar/leiarar/trenarar skal sjå til at det kun nyttast innesko egna for den type aktivitet gulvet tillèt.
 • Sikkerheita ved bruk av hallen skal ivaretas av brukargruppas leiarar/trenarar

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukarar/leigetakarar. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

Kontakt

NIH Utleigekontor

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: booking@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo