Dansesal

Beskriving av Dansesal (innhal som tidligare sal 4)

Serviceerklæring for Dansesal (innhal som tidligare sal 4)

1. Overordna mål

Tilretteleggje for aktivitetar som naturleg kan utøvast i salen og eksamenar for undervising.

2. Produktbeskriving

 • Storleik: 9m x 12m. Takhøgd ca 4 meter
 • Parkettgulv
 • Ribbevegg
 • Dansebarre

Passar best til fylgjande aktivitetar:

 • Aerobic
 • Dans
 • Kampidretaer
 • Sirkeltrening
 • Teorirom undervisning ulike fag
  Utstyrsliste med foto

3. Servicemål 

 • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjast til reinhald av idrettshallar. Gulvdekket skal ha spesialreinhald for denne type dekke.
 • Inneklima
 • Salens tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kver tid vera i orden
 • Tilliggjande garderobeanlegg vil stå til disposisjon
 • Beteninga skal kunne stengja salen ved ein alvorleg situasjon.

4. Tilgjengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdager/søndager kl. 09.00-17.00.
 • Leige utanfor normalopningstiden kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
 • Beteninga skal kunne stengja salen ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Lærarar/leiarar/trenarar skal sjå til at det kun nyttast innesko egna for den type aktivitet gulvet tillèt.
 • Sikkerheita ved bruk av salen skal ivaretas av brukargruppas leiare/trenare

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukare/leigetakare. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo