Dansesal

Beskrivelse av Dansesal

Serviceerklæring for Dansesal (innholder som tidligere sal 4)

1. Overordnet mål

Tilrettelegge for aktiviteter som naturlig kan utøves i salen og eksamener for undervising.

2. Produktbeskrivelse 

 • Størrelse: 9m x 12m.Takhøyde ca 4 meter
 • Parkettgulv
 • Ribbevegg
 • Dansebarre
 • Lydanlegg med tilkobling for minijack
 • En trådløs mikrofon
 • Yogamatter
 • Medisinballer, assortert utvalg
 • Håndvekter, assortert utvalg

Passer best til følgende aktiviteter:

 • Aerobic
 • Dans
 • Kampidretter
 • Sirkeltrening
 • Teorirom undervisning av ulike fag
  Utstyrsliste med foto

3. Servicemål 

 • Renholdet skal ta hånd om de kravene som settes til renhold av idrettshaller. Gulvdekket skal ha spesialrenhold for denne type dekke.
 • Inneklima.
 • Salens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

4. Tilgjenglighet

 • Informasjon om søknad og leietider nih.no/utleie
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-22.00 og lørdag/søndag kl. 09.00-18.00.
 • Leie utenfor normal åpningstid kan avtales, men kan medføre forhøyet leiepris.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke hallen ved ledighet.

5. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke blir gjort, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge idrettshallen ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises. 
 • Lærere/ledere/trenere skal se til at det kun brukes innesko tilegnet for den type aktivitet gulvet tillater.
 • Sikkerhet ved bruk av hallen skal ivaretas av brukergruppens leder/trener.

6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller utleie@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo