Salar og idrettshall

Beskriving av Ballspillsal (innhald som i tidlegare sal 3)

Beskriving av Dansesal (innhal som tidligare sal 4)