Auditorium Innsikt (300)

Beskrivelse av Auditorium Innsikt

Auditorium Innsikt
Auditorium Innsikt

Serviceerklæring for Auditorium Innsikt

1. Overordnet mål

Legge til rette for undervising, eksamener, møte og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i rommet.

2. Produktbeskrivelse

 • Størrelse: 333 kvm.
 • Amfi oppsett.
 • 300 seter.
 • Kontrollpanel på talerstol for styring av lyd, lys, bilde.
 • Projektor fastmontert i tak.
 • Stasjonær PC
 • Tilkobling av ekstern PC i kateter og talerstol.
 • DVD-spelar i talerstol. Nøkkel kvitterer en ut i Servicetorget.
 • Trådløse mikrofonar, 1 håndholdt, 3 «mygger» (får utlevert ved henvendelse til Servicetorget).
 • Fast mikrofon på talerstol.
 • Mobilt kateter.
 • 4 stk. lerret.
 • Flipover.
 • Whiteboardtavler, fast og mobil.
 • Internettilgang

3. Servicemål

 • Renholdet skal ta hand om de krav som settes til renhold av undervisningsrom.
 • Auditoriets tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.

4. Tilgjengelighet

 • Informasjon om søknad og leietider finnes på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengelig: mandag – fredag kl. 08.00-22.00 og lørdag/søndag kl. 09.00-18.00.
 • Leie utenfor normal åpningstid kan avtales, men kan medføre forhøyd leiepris.
 • Studenter, tilsette og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke auditoriet ved ledighet.

5. Forutsetninger

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Projektor, PC, kontrollpanel og DVD-spiller skal slås av.
 • Betjeningen skal kunne stenge auditoriet ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholde høgskolens reglement kan bortvises.
 • Sikkerhet ved bruk av auditoriet skal ivaretas av brukergruppens leiere.

6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo