Søk etter ledig kapasitet i våre anlegg og lokaler

Under finnes oversikt over hvilke anlegg og lokaler vi har til utleie. Trykk på ønsket objekt å få frem webside som viser hvilke tider som er ledig/opptatt. Nederst på denne siden, finnes lenke til søk etter leietaker. NIHs eldste bygningsmasse rehabiliteres fra april 2015 til 20. november 2017. Se under hvilke anlegg/lokaler som berøres.

SØK ETTER LEDIG KAPASITET I VÅRE ANLEGG OG LOKALER:

Gymsaler

Sal 1B, Sal 2B, Sal 3 og Sal 4 rehabiliteres og holdes stengt frem til 20. november 2017. 

Idrettshall

Idrettshall, hele, (Hall 1, 2 og 3) 
Hall 1Hall 2Hall 3.

Svømmehall

Svømmehallen rehabiliteres og holdes stengt frem til 20. november 2017.

Skytebaner

Kombihallen omdisponeres til annet bruk fra og med 16. februar 2015 og til 20. november 2018. Utleie av Kombihallen opphører i denne perioden.
Pistolbanen legges permanent ned fra og med 1.april 2015.

Uteanlegg

Kunstgressbane, hele
1/2 kunstgressbane 1
1/2 kunstgressbane 2
Friidrettsbane.
Bandybane

Kastbane holdes stengt i perioden 23. mars 2015 til våren 2018 (riggområde).
Garderobe inngang Nord rehabiliteres og holdes stengt i perioden 1. april 2015 til 20. november 2017.

 
Auditorium D rehabilteres frem til 20. november 2017

Auditorium A (Aud A), Auditorium B (Aud B), Auditorium C (Aud C).

Teorirom

SØK ETTER LEIETAKER:
Trykk her