Sesongleie 2017-18

Søknadsfrist for sesongleie skoleåret 2017/2018 er 31. august 2017.

Sal på NIH
Siste innspurt på en av de nyrestaurerte salene på NIH.

Norges idrettshøgskole sin eldste bygningsmasse har vært igjennom en omfattende rehabilitering. 2. januar 2018 åpnes salene i rehabilitert område for utleie. Svømmehall, Sal 4 og Aud D åpnes for utleie fra og med 5. mars 2018

Informasjon vedr. utleie av nyrestaurerte lokaler

Tilgjengelige lokaler tilbys utleid med begrenset åpningstid:
Idrettshall, teorirom, auditorier, grupperom: mandag, onsdag og torsdag kl. 1800-2200. Tirsdag og torsdag kl. 1700-2200. Lørdag/søndag kl. 0900-1800.
Kunstgressbane og friidrettsbane: mandag-fredag kl. 1600-2200. Lørdag/søndag kl. 0900-1800

Brosjyre(PDF) for sesongen 2017/2018.

Søknadsskjema (PDF, skrivbart) for sesongleie 2017/2018.
Søknad sendes til Norges idrettshøgskole v/Utleiekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo, eller pr epost til booking@nih.no

Prisliste (PDF) for sesongen 2017/2018


Behandling av innkommende søknader starter umiddelbart etter søknadsfristen utløp.
Tilbud om leie, planlegges for de som har søkt om leie på ettermiddag/kveld og helg, sendt fra oss i løpet av uke 26.
Svarfrist, signering av avtalebekreftelse og endringer av leieforholdet, er 45 dager etter utsendelsesdato.

Avtalebekreftelse og endringer i leieforholdet, kan leveres NIH, sendes pr post eller epost.
Epostadresse: booking@nih.no 
Postadresse:  Norges idrettshøgskole v/Utleiekontor, P.B. 4014, 0806 Oslo

Kontakt

NIH Utleigekontor

E-post: booking@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo