Informasjon om utleige

Vi prioriterer utleigarar frå idrettslag og organisasjonar framfor andre eksterne brukarar, men alle er velkomne til å søkje om leigetid og vil få tildelt tid dersom det er ledig kapasitet.

Vi har som målsetjing å halde eit prisnivå som gjer det mogleg å dekkje inn dei meirkostnader utleigeverksemda påfører NIH, samstundes som prisen skal vere akseptabel for dei prioriterte leigetakarane våre (idretten).

I rehabiliteringsperioden (fram til hausten 2017) leiger vi dessverre ikkje ut lokalar på dagtid (i studietida) på kvardagar.

 

Dokument som dannar grunnlag for bruk og utleige av våre anlegg og lokale:

Har du ikkje Acrobat Reader? Då kan laste ned programmet gratis frå Adobe. 

Kontakt

NIH Utleigekontor

E-post: booking@nih.no

Telefon: 23 26 22 03 (måndag-fredag kl. 09:00-11:00)

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo