Kunstisbanen

Kunstisbanen har åpnet for sesongen 2017/18.

Mandag - fredag kl. 1600-2200 og lørdag/søndag kl. 0900-1800 forvaltes banen av Oslo og Akershus Bandyregion.

Publikumsis søndager kl. 1200-1400.

Kontakt

NIH Utleigekontor

E-post: booking@nih.no

Telefon: 23 26 22 03 (måndag-fredag kl. 09:00-11:00)

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo