Gymsalar og idrettshall

Sal 1B, Sal 2B, Sal 3 og Sal 4 rehabiliterast og er ikkje tilgjengeleg frem til hausten 2017.