Anlegg og lokale

Oversikt over Norges idrettshøgskoles anlegg og lokalar. Vår eldste bygningsmasse er under rehabilitering fram til hausten 2017. I denne perioden leiger vi kun ut idrettshallar, uteanlegg, auditorium og undervisningsrom. Gymsalar, symjehall, skytebana, treningssenter rehabiliteras og er stengt. Garderobe/dusj tilbydast ikkje i denne perioden.