Utleige

Norges idrettshøgskoles eldste bygningsmasse er under rehabilitering fram til hausten 2017. I denne perioden leiger vi kun ut idrettshallar, uteanlegg, auditorium og undervisningsrom. Gymsalar, symjehall og skytebana rehabiliteres og er stengt.