Parkering

Aker P-Drift AS har fått i oppdrag å drifte Norges idrettshøgskole sin parkeringsplass. Tilsyn med parkeringsområdet skjer heile døgnet og på alle vekedagar.

Parkeringsplassen NIH

Parkeringsavgift

Parkeringsavgift er sett til kr. 15,- per time. Tilsette og studentar kan laste ned elektronisk parkeringsbevis vederlagsfritt.

Gjesteparkering

Gjestar som har fått innvilga gratisparkering må benytte sjølvbetjent registreringsløysing i servicetorget. Funksjonshemma med gyldig P-tillating for forflyttningshemma skrive ut av kommunen, har fri parkering innenfor oppmerka parkeringsplassar.

El-bil og ladeplasser

Det er 16 stk ladeplasser for El-bil. I tillegg til parkeringsavgift er ladestasjonene avgiftsbelagt på følgande måte:

  1. 10 kroner per time.
  2. Ladeavgift betales på parkeringsautomat.

Det er feil på nokre av ladestolpene som lyser grønt slik at når ein set inn kontakten så startar ikkje ladingen før ein legg på ein ladebrikke på ladestolpen sin brikkelesar (t.d. elbilforeiningas ladebrikke). Betalingsbrikka blir ikkje belasta. Denne er derfor ikkje gyldig betaling. 

Parkeringsplassen ligg til venstre etter innkøyringa, og består av 154 plassar.

Kontaktperson frå Norges idrettshøgskole er Frode Lund.