Parkering

Park Nordic har fått i oppdrag å drifte parkeringsplassen til Norges idrettshøgskole. Tilsyn med parkeringsområdet skjer heile døgnet og på alle vekedagar.

Parkeringsplassen NIH

Parkeringsavgift

Parkeringsplassen ligg til venstre etter innkøyringa, og består av 154 plassar. Parkeringsavgifta er sett til 20 kr per time. Tilsette og studentar kan nytta vederlagsfri parkering ved å lasta ned ein parkeringsavtale elektronisk.

Gjesteparkering

Gjester som har fått innvilga gratisparkering må nytte sjølvbetjent registreringsløysing i servicetorget.

Funksjonshemma med gyldig HC-kort skrive ut av kommunen, har fri parkering innanfor dei oppmerka plassane.

Elbil og ladeplassar

Det er 12 ladeplassar for elbil. I tillegg til parkeringsavgift er ladestasjonane avgiftsbelagt slik:

  1. 12 kroner per time.
  2. Ladeavgifta skal betalast på parkeringsautomaten.

Kontrollavgift

Kontrollavgifta pr. dato er på kr. 660,- og kr. 990,- ved feilparkering på HC-plassar. Retningslinjer for å klaga står skrive på avgiftsblanketten.

Kontaktperson ved Norges idrettshøgskole er Hans-Eirik Hasvollseter-Jensen