Påmelding

NIH Svømmeskole åpner igjen i mars. Det vil bli invitert til et testkurs for en mindre gruppe barn i begynnelsen av februar.

Påmeldingsling til testkurs 6.februar-1.mars 2018 - 3 ganger.
Påmeldingslink til tirsdagskursene vil vises når påmeldingen åpner.
Påmeldingslink til torsdagskursene vil vises når påmeldingen åpner.

Det er ingen plassgaranti på NIH Svømmeskole, men nåværende deltagere (krever medlemsnummer) har større mulighet til å få plass på det tidspunktet de ønsker.

Hvis noen melder barna sine på feil gruppe med hensikt, kan det føre til tap av plass.

NIH Svømmeskole har fått nytt påmeldingssystem. Det er ikke mulig å sende påmelding via e-post, kun via linkene lenger opp på siden. Påmeldingsløsningen krever bruk av nettbank da betalingen skjer ved påmelding. Bekreftelse på plass kommer umiddelbart etter at barnet er påmeldt og plassen er betalt.

Har du spørsmål kan disse stilles til svommeskole@nih.no
Informasjon om svømmekurset finner du under timeplan eller nivåer og kursinnhold. 

Avmelding
Kursavgift for ubenyttede kurskvelder refunderes ikke.

Viktig informasjon før påmelding

Aldersgrense
Vi har en aldersgrense på fylte fem år, men barn kan delta fra 4 år hvis de er høyere enn 110 cm.

Avmelding/Avbestilling
Dersom barnet ditt har fått plass, men vil nå heller spille fotball må plassen avbestilles. Vi gjør oppmerksom på at siste frist for avbestilling er 7 dager før kursstart. Vi refunderer halve kursavgiften dersom svømmeskolen mottar skriftlig avbestilling senest to dager etter første kursdag.

Fortrinnsrett
De som har gått på det direkte foregående kurset har muligheten til å melde seg på FØR nye deltakere. Deltakere fra kurs som ligger lenger tilbake enn det foregående blir behandlet som NYE deltakere!

Hvem er gammel/ny deltaker?
De barna som har gått på kurs det foregående semesteret regnes som ”gammel” deltaker.
Dersom barnet har kuttet ut svømmekurset i ett eller noen semestre, og ønsker å begynne igjen, gjelder barnet som NY deltaker.

Hvor melder man seg på?

Alle påmeldinger må skje via påmeldingslinken på websiden vår.

Når melder man seg på? 
Påmeldingen kan bare foretas i påmeldingstidsrommet og skjer utelukkende via nettet med påmeldingsskjemaet som du finner der, i det angitte påmeldingstidsrommet. Påmeldingen kan bare foretas når påmeldingslinken er aktivert.

Vær oppmerksom på at du melder deg på i riktig tidsrom! Hvis barnet ditt IKKE har gått på kurs i det direkte foregående semestret gjelder det som NY deltaker og må meldes på i tidsrommet for NYE deltakere.  
Dersom det skulle være feil med påmeldingslinken i påmeldingstidsrommet, vennligst kontakt svommeskole@nih.no 

Du er selv ansvarlig for å melde barnet på korrekt.

Påmeldingsrutiner
Bekreftelse på plass kommer så fort barnet er meldt på, og kurset er betalt. All korrespondanse om barnas kursplass på svømmeskolen skjer via e-post. 

Korrekt påmelding?
Pass på at du har meldt deg på ønsket kursnivå, kurstid og dag! Det er lett å glippe på rullemenyen, dobbeltsjekk at du melder barnet ditt på ønsket nivå, tid og dato før du klikker på ”send”. Du er selv ansvarlig for korrekt påmelding. Vi kan dessverre ikke påta oss jobben om å kontrollere at alle søkere har gjennomført påmeldingen korrekt.

Plassgaranti
Den tildelte kursplassen gjelder bare for dét kurset og dét semesteret barnet har blitt meldt på. INGEN har noen krav på eller rettigheter i juridisk forstand på å få en plass på kommende svømmekurs. MEN for å sikre fremgang og progresjon prøver vi så langt det er mulig å sørge for at barn fra inneværende kurssemester kan fortsette på samme kurs neste semester. Derfor får disse fortrinnsrett ved neste påmelding og plasstildeling. 

Søsken
Søsken som ikke har gått på kurs tidligere meldes på i tidsrommet for nye deltagere. Søsken kan også få meldes på 2 dager før påmeldingen åpner for nye deltakere, men da må det være gjort en avtale med adm. ansvarlig via svommeskole@nih.no. Vi har søskenrabatt som kommer automatisk opp som et alternativ når barnet meldes på. Det er ikke søskenrabatt på testkurset 6. februar - 1. mars 2018.

Ubenyttede kurskvelder
Kursavgift for ubenyttede kurskvelder refunderes ikke.

Kontakt

NIH Svømmeskole

Besøksadresse: Sognsveien 220
Postadresse: 0806 Oslo
E-post: svommeskole@nih.no