Nyheter og beskjeder

Svømmehallen vil bli tatt i bruk i begynnelsen av februar, og vi vil invitere til et testkurs for en mindre gruppe barn. Informasjon om dato for oppstart og påmelding vil bli publisert når vi har overtatt svømmehallen og driften er i gang for fullt.

Kontakt

NIH Svømmeskole

Besøksadresse: Sognsveien 220
Postadresse: 0806 Oslo
E-post: svommeskole@nih.no