Nyheter og beskjeder

Svømmehallen ved Norges idrettshøgskole er under rehabilitering. Åpningsdato er mandag 20. november med planlagt kursoppstart ved NIH Svømmeskole tirsdag 21. november og torsdag 23. november. Det vil bli arrangert intensivkurs før jul over fire ganger med 60 minutter per økt. Normale kursrunder vil ha oppstart tirsdag 16. januar og torsdag 18. januar. Mer informasjon vedrørende påmelding og tidspunkter vil komme medio oktober da vi er sikre på at fremdriftsplanen for svømmehallen overholdes.

Kontakt

NIH Svømmeskole

Besøksadresse: Sognsveien 220
Postadresse: 0806 Oslo
E-post: svommeskole@nih.no