NIH Svømmeskole

Svømmehallen ved Norges idrettshøgskole står nå ferdig rehabilitert og vi ønsker gamle og nye deltagere velkommen tilbake til svømmekurs. Vi har fortsatt noen ledige plasser på kursene som begynte tirsdag 6. mars og torsdag 8. mars som vi tilbyr til 15% rabatt og er publisert under påmeldingsfanen.

NIH skisse svømmehall

Vår filosofi:

 

Vanntilvenning er en kontinuerlig prosess som aldri avsluttes på NIH Svømmeskole. Det er likevel en viss forskjell på å stå i barnebassenget og blåse bobler - til å ligge på fire meters dyp å kikke opp mot overflaten. Det er i dette spennet at NIH Svømmeskole finner referanser for sitt arbeid. Lek skal stå sentralt på alle nivåer i svømmeopplæringen og stimulere de egenskapene som er nødvendig.

 

NIH Svømmeskole fokuserer på flyteevnen og bruker i liten grad flytemidler. De grunnleggende kursene er mindre opptatt av framdrift, mens kursene for de viderekomne fokuserer mest på det. Å utsette terping på tradisjonelle svømmetak til fordel for et utvalg av puste-, flyte- og bevegelsesoppgaver, viser seg imidlertid å gi positive resultat på sikt.

Svømming på NIH handler om hvordan man beveger seg i vannet og ikke bare hvor langt man svømmer. Det er mer nyttig å kunne hvile, ved å flyte så lenge man vil, enn bare å kunne bevege seg i en bestemt retning. Det er allsidighet som gjør en i stand til å hanskes med "uventede" hendelser.

De ulike svømmeartene har sin misjon, og ingen kan prioriteres framfor andre eller betraktes som den ideelle. Noen er imidlertid enklere å lære og kommer derfor tidligere i opplæringsprosessen. Vi introduserer derfor crawl og ryggcrawl som første svømmeteknikker. Disse tilsvarer menneskets naturlige bevegelsesform på land når vi løper og går.

Det å kunne bevege seg uanstrengt både på magen og på ryggen i vannskorpen og under vann, og det å skifte stilling og retning, er grunnleggende for kontinuerlig glede og motivasjon. Gjennom slik erfaring etableres det etter hvert et indre behov om å kunne bevege seg rasjonelt i vannet.

Velkommen til NIH Svømmeskole!
 

Kontakt

NIH Svømmeskole

Besøksadresse: Sognsveien 220
Postadresse: 0806 Oslo
E-post: svommeskole@nih.no