Informasjon om masterlesesal

Norges idrettshøgskole tilbyr egen lesesal til sine masterstudenter.

Masterlesesalen finner du i bygg F, første underetasje. Lesesalen er åpen i skolens åpningstider.

Bokskap finner du i gangen utenfor mastelesesalen ved turnsalen. Ditt studentkort fungerer som nøkkel til skapene.

Retningslinjer for bruk

  1. Det er ikke faste plasser, og du må derfor rydde opp etter deg for hver dag.
  2. Det er ikke tillatt å holde av arbeidsplassen eller på annen måte beslaglegge plassen ut over rimelig tid uten at den er i bruk. Ordinære spisepauser o.l. betraktes som rimelig tid.
  3. Bruk av lokalet til andre formål enn arbeidsplasser, tillates ikke.
  4. Når arbeidsplassen forlates for dagen, skal det på og rundt plassen være ryddet for personlig materiell/utstyr og søppel.
  5. Det er et minikjøkken til disposisjon i 2. etasje. Den enkelte student som bruker kjøkkenet er ansvarlig for å rydde og vaske etter seg.

NB!
I høstesmesteret 2021 er masterlesesalen tilgjengelig for alle studenter på NIH grunnet ombygging av bibliotek/lesesal.