NIH Læringssenter

NIHs læringssenter (NIHLS) er en støttefunksjon for NIHs faglige og administrative ansatte.

Læringssenterets lokaler finnes utenfor Aud. Utsikt.

Det inneholder:

 • Møtefasiliteter
 • Videopptaksstudio
 • Lydopptak- og redigeringsstudio

NIHLS skal bidra til å styrke utdannings- og undervisningskvalitet ved NIH. Vi jobber for å fremme læring og innovasjon i NIHs studier, utvikle nettverk og undervisningskultur innad og på tvers av fagmiljøer. Dette skal vi gjøre gjennom å:

 • Bidra til å heve utdanningsfaglig kompetanse blant fagansatte, herunder også pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen.
 • Initiere og lede interne innovasjonsprosjekter for å fremme utdanningskvalitet.
 • Tilrettelegge for forskning på egen undervisningspraksis, i samarbeid med fagmiljøene.
 • Veilede fagmiljøer i design og redesign av emner og studieprogrammer (med fokus på mål, undervisnings- og vurderingsformer).
 • Gi mediestøtte til innholdsproduksjon.

Kurs og undervisningsstøtte

NIHLS tilbyr kurs, workshops og ad hoc støtte til undervisere på NIH, f.eks.:

 • Grunnleggende og mer avansert bruk av Canvas
 • Medstudentvurdering
 • Omvendt undervisning / flipped classroom
 • Studentresponssystemer og dynamiske presentasjonsverktøy
 • Bruk av video i undervisning
 • Zoom

NIHLS kan også tilrettelegge egne kurs mot stipendiater med fokus på undervisning og undervisningsplanlegging.

Booking

Ansatte kan booke opptaksstudio og redigeringsstudio via Outlook: 

 • Møterom Studio NIHLS
 • Møterom Redigeringsrom NIHLS

Studenter som skal benytte disse fasilitetene til oppgaver e.l., kan ta kontakt med oss for booking.

Kontakt

Kontakt oss på

nihls@nih.no