Zoom

Zoom er en flerparts video- og telefonikonferansetjeneste som muliggjør deltakelse på nettundervisning, online veiledning, webinar, nettmøter osv., og tilbyr sanntidskommunikasjon på tvers av Windows, Mac, Linux, iOS, Android og webklient (nettleser).

Les veiledning på Innersvingen om hvordan installere, logge på og bruke Zoom under Nyttig -> IT -> veiledninger.

Brukervennlighet og høy oppløsning er to faktorer som gjør tjenesten godt egnet for å imøtekomme behovene til dagens nettstudenter, nettlærere og andre ansatte på NIH i forbindelse med undervisning, veiledning, muntlig eksamen, opplæring, teknisk støtte og samarbeid med hvem som helst fra hvor som helst.