Utskrift

Ved NIH benyttes to ulike utskriftsløsninger, SafeCom (studenter) og UniFlow (ansatte). Når du skriver ut blir utskriften lagt i en felles kø og skrives ikke ut før du har gått til en tilkoblet skriver og lest av student- eller ansattkortet ditt. Før du kan ta løsningen i bruk må kortet registreres på printer.

Studentskrivere med kortleser befinner seg i biblioteket og mellom auditorium B og C.

 

Utskriftsjobber som ikke blir skrevet ut slettes etter 24 timer. 

 

Studenter

Aktivere og registrere kort

(gjøres kun første gang du skal skrive ut)

 

Se veiledning for aktivering av utskriftskonto og registrering av kort: [norsk] [english]

 

Skrive ut

Utskrift er tilgjengelig fra terminalklient og fra egen PC via trådløst nett.

 

- fra terminalserver

Velg alltid Fil > Skriv ut fra programmenyen, da får du anledning til å velge SafeCom-skriveren.

- via trådløst nett fra egen PC

Se veiledning [norsk].

- via trådløst nett fra egen mac

Se veiledning [norsk].

 

Hente utskrift

  1. Hold studentkortet over/på kortleseren for å logge på.
  2. Klikk "Pull Print" på skjermen, og velg dokumentene du vil skrive ut. Du kan også klikke "Print all" for å skrive ut alle dokumentene i skriverkøen.
  3. Husk at du må logge av når du er ferdig med å skrive ut!

 

Betale for ekstra utskriftskvote

Alle studenter får hvert år en kvote på 150 kroner, som tilsvarer 250 utskriftssider. Masterstudenter får kvote på ytterligere 50 kroner. Ut over dette kan man kjøpe utskrifter. Når utskriftskvoten er tom må det betales for ekstra utskrifter. Dette kan kun gjøres med kort via en nettbasert løsning.

 

Betaling gjøres via bankkort, se veiledning:
[norsk] [english]

NB! Adressen til SafeCom-websiden er http://sikker-print.nih.no/safecom/ og kan ikke brukes utenfor NIH.

Priser:

 

  • Utskrift / kopi:
  Svart/hvit Farge
A4, enkeltsidig kr. 0,60 kr. 2,00
A4, dobbeltsidig kr. 1,00 kr. 3,80
A3, enkeltsidig kr. 1,20 kr. 4,00
A3, dobbeltsidig kr. 2,00 kr. 7,60

 

  • Scann: kr. 0,20

 

Utskriftskvoter nullstilles hver høst.