Konfigurasjon av trådløst nett for avanserte brukere

For deg som er godt kjent med oppsett av trådløst nett kan du under se hvilke innstillinger vi bruker på NIH.

Se detaljerte veiledniger dersom dette ikke er tilstrekkelig.

  • SSID: eduroam
  • Brukernavn: brukernavn@nih.no

Security:

  • Security Type: WPA2-Enterprise
  • Encryption Type: AES
  • Network Authentication Method: Microsoft Protected EAP (PEAP)

Security -> Settings:

  • "Validate server sertificate" og "Enable Fast Reconnect" skal være på.
  • Select Authentication Method: Secured Password.

PEAP Properties -> Configure:

Fjern hake ved "Automatically use my Windows logon name and password.."

Security -> Advanced Settings:

Kryss ut "Specify authentication mode" under 802.1x settings og velg User Authentication.

For besøkende fra andre institusjoner angis brukernavn på formen brukernavn@institusjon.domene og tilhørende passord.