Trådløst nett/WiFi

Trådløsnettet "eduroam" benyttes av alle studenter, på ansattes mobile enheter og av gjester som tilhører en institusjon som også er tilknyttet eduroam. Andre gjester bruker vårt gjestenett "nih-guest". Ved større arrangementer kan det bli utdelt egen påloggingsinformasjon.

 Trådløse soner

  • Resepsjonen/foajeen, kantina, biblioteket, lesesalen
  • Teorirom og auditorier, og arealet utenfor disse

Pålogging eduroam

  • Studenter og ansatte ved NIH benytter samme brukernavn og passord som til andre tjenester ved NIH (NB! Ved pålogging i eduroam må du legge til @nih.no etter brukernavnet).
  • Gjester fra andre eduroam-institusjoner logger på med brukernavn og passord fra egen institusjon.

Konfigurasjon

Følg veiledningene før du tar kontakt med IKT.

Har du problemer med tilkobling kan du gå til eduroam.no eller klikke her for å laste ned profil. 

Fra trådløst nettverk har du ikke tilgang til teminalklient og hjemmeområde.

Ved problemer, fjern gammel tilkobling og legg inn på nytt som beskrevet i veiledningen.

Pålogging nih-guest

Gjester som ikke har eduroam-tilgang bruker vårt gjestenett nih-guest. Se nærmere beskrivelse under gjestenett. Du må ha en mobiltelefon tilgjengelig for å motta engangspassord.

Mer om Eduroam

Eduroam (education roaming) er et internasjonalt samarbeid mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner for sikker trådløs internettilgang. Dette gir trådløs tilgang til Internett både ved egen institusjon og ved besøk hos andre eduroam-medlemmer.

Det betyr at ansatte og studenter ved NIH har tilgang til eduroam på NIH og ved en rekke andre Universiteter og Høgskoler i og utenfor Norge med sitt NIH-brukernavn og passord.