Trådløst nett/WiFi

Trådløsnettet "eduroam" benyttes av alle studenter, på ansattes mobile enheter og av gjester som tilhører en institusjon som også er tilknyttet eduroam. Andre gjester bruker vårt gjestenett "nih-guest". Ved større arrangementer kan det bli utdelt egen påloggingsinformasjon.

 Trådløse soner

  • Resepsjonen/foajeen, kantina, biblioteket, lesesalen
  • Teorirom og auditorier, og arealet utenfor disse

Pålogging eduroam

  • Studenter og ansatte ved NIH benytter samme brukernavn og passord som til andre tjenester ved NIH (NB! Ved pålogging i eduroam må du legge til @nih.no etter brukernavnet).
  • Gjester fra andre eduroam-institusjoner logger på med brukernavn og passord fra egen institusjon.

Konfigurasjon

Gå til eduroam.no eller klikk her for å laste ned profil

Fra trådløst nettverk har du ikke tilgang til teminalklient og hjemmeområde.

Ved problemer, fjern gammel tilkobling og legg inn på nytt som beskrevet i veiledningen.

Pålogging nih-guest

Gjester som ikke har eduroam-tilgang bruker vårt gjestenett nih-guest. Se nærmere beskrivelse under gjestenett. Du må ha en mobiltelefon tilgjengelig for å motta engangspassord.

Mer om Eduroam

Eduroam (education roaming) er et internasjonalt samarbeid mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner for sikker trådløs internettilgang. Dette gir trådløs tilgang til Internett både ved egen institusjon og ved besøk hos andre eduroam-medlemmer.

Det betyr at ansatte og studenter ved NIH har tilgang til eduroam på NIH og ved en rekke andre Universiteter og Høgskoler i og utenfor Norge med sitt NIH-brukernavn og passord.