Programvare

Som student eller ansatt ved NIH kan du installere Office på inntil 5 enheter og EndNote på privat maskin.

Programvare på privat maskin

 

Office

Installeres via Office 365-portalen, se Office 365 (studenter) eller Office 365 (ansatte) for mer informasjon.

Office vil slutte å fungere når du avslutter ditt studie- eller arbeidsforhold til NIH.

Referanseverktøy (EndNote)

Ved å registrere deg i vår programvareportal kan du installere EndNote på privat maskin. Følg bibliotekets instrukser.

Dersom du er student må du huske at e-postadressen din er brukernavn@student.nih.no

Skulle det være behov for hjelp, ta kontakt med it-support@nih.no eller ITs vakt i biblioteket.

Programvaren må avinstalleres når du avslutter ditt student- eller arbeidsforhold til NIH.

Programvare på NIHs maskiner i bibliotek og datarom

Se tilgjengelig programvare under tilgang på campus.